Zbog povoljnih uvjeta koji pogoduju razvoju i infekcijama uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi potrebno je pravovremeno izvršiti tretiranje vinograda jednim od pripravaka kao što su: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Shavit F ili Polyram DF.

Na južnim položajima i u vinogradima s ranijim sortimentom gdje je porast mladica vinove loze dostigao duljinu od 15 cm tretiranje je poželjno obaviti pripravkom Universalis ili Mikal Flash.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača.

Zavod za poljoprivredu ŽZH