Kazne od prometnih prekršaja, umjesto državi, ići će na račun FBiH, županija i općina

Novčana sredstva prikupljena od naplaćenih prometnih kazni ne bi trebala više ići u proračun Bosne i Hercegovine, već bi se ona trebala dati Federaciji BiH, odnosno županijama, gradovima i općinama. Takvu odluku nakon gotovo 13 godina trebao bi usvojiti Parlament BiH, a ona je rezultat višegodišnjih pregovora o stupanju na snagu novoga izmijenjenog Zakona o prekršajima, piše Večernji list BiH.

Podjela županijama

U izvješću koje je dostavljeno Parlamentu Bosne i Hercegovine stoji kako je “uvidom u izvod iz registra novčanih kazni utvrđeno da je na proračunsku organizaciju Ministarstva pravosuđa BiH u 2018. godini uknjiženo 862.920 konvertibilnih maraka, a koje potječu iz uplata novčanih kazni za prekršaje prema rješenjima nekih sudova u Federaciji BiH. Naime, u slučajevima u kojima prekršajni postupak nije okončan po izdanom prekršajnom nalogu za prekršaje iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, okrivljeni nadležnom sudu podnose zahtjev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu, pa se isplate po rješenjima nekih sudova u Federaciji BiH obavljaju u proračun BiH protivno članku 240. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, sukladno kojem novčane kazne za prekršaje pripadaju onoj razini iz koje se financira mjerodavna institucija/tijelo iz kojega je ovlaštena osoba za poslove kontrole i reguliranja prometa na cestama entitet, županije… izdala prekršajni nalog”.

Nakon što je konačno predložen dopunjeni Zakon o prekršajima, uplate novčanih kazni za prekršaje po rješenjima sudova u Federaciji BiH pripadat će Federaciji BiH, odnosno županijama u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, a ona bi ta sredstva trebala podijeliti županijama, a županije gradovima i općinama.

U obrazloženju novoga Zakona o prekršajima stoji kako novo rješenje neće imati financijske implikacije na proračun Republike Srpske.

Za razliku od Federacije BiH, ovaj bosanskohercegovački entitet sve prihode od prometnih kazni uplaćivao je u proračun Republike Srpske. U izvješću Glavnoga tajništva Vijeća ministara BiH stoji kako se prigodom izrade Zakona rukovodilo principom nužnosti, izmjene su svedene na otklanjanje uočenih nedostataka, kako u samim propisima tako i posljedicama koje su nastale njihovom primjenom.

Sigurnost na cestama

Princip efektivnosti također je uzet u obzir jer je Zakon u potpunosti primjenjiv i njime se rješavaju konkretni problemi na koje je ukazano u izvješću o financijskoj reviziji Ministarstva pravosuđa Bosne i Hercegovine za 2013. i 2014. godinu, ali i analizama koje je načinilo Ministarstvo pravosuđa i preko informacija informiralo Vijeće ministara BiH.

Princip konzistentnosti također je uzet u obzir jer su predviđene izmjene Zakona konzistentne sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, koji još ranije usvojen.

Vijeće ministara BiH prije četiri godine razmotrilo je i usvojilo informaciju o problemima u vezi s primjenom ovoga Zakona te prihvatilo stav Ministarstva pravosuđa BiH da do različite primjene odredbi o pripadnosti prihoda od novčanih kazni za prekršaje dolazi zbog neusklađenosti zakona koje primjenjuju ovlaštene institucije i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.

Zdenko Jurilju / Vecernji.ba