U četvrtak 4. listopada 2015. godine, u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 113. sjednica Vlade Županije Zapadnohecegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o prodaji neposrednom nagodbom nekretnine označene kao k. č. 98/3 K. O. Vitina Donja;

Odluku o odobravanju uništenja trajno oduzete imovine.

Vlada ŽZH