HKK – Široki Primorka – Predstavljanje trenera Jakše