Jednoglasno usvojen Proračun Grada Ljubuškog od 13 mil. KM, školski prijevoz besplatan…

Gradsko Vijeće Ljubuški, na danas održanoj II. sjednici, jednoglasno je usvojilo Proračun Grada Ljubuškog u iznosu od 13.003.500,00 KM.

Na ponuđeni proračun nije bilo amandmana.

-Iako smo bili malo kratki s rokovima, ipak smo išli u redovnu proceduru usvajanja Proračuna Grada Ljubuškog. U ovoj situaciji je bilo jako teško bilo što planirati. Mi smo išli dosta oprezno s planiranjem i prihodovnim i rahodovnom stranom proračuna, koji je na razini ovogodišnjeg proračuna. Rekao bih da je on na neki način socijalan iz razloga što smo zadržali sve one poteze koje smo vukli u zadnjih nekoliko mjeseci – pojasnio je gradonačelnik Vedran Markotić.

Prihodi i rashodi

Prema planiranju, planirani prihodi za 2021. godinu predviđeni su u iznosu od 11.766.000 KM što je gotovo milijun ipol maraka više u odnosu na ovu godinu. Izvori stalnih sredstava iznose 237.500 KM, a kapitalne transakcije 1,000.000 KM.

Planiranim proračunom povećana su sredstva za ljubuške mjesne zajednice – s 250.000 KM na 330.000 KM. Za poljoprivredu je planiran iznos od 470.000 KM.

Grad Ljubuški 400.000 KM izdvaja za nastavak širenja vodovodne mreže kako bi vodu dobila i jedina dva preostala sela koja još uvijek nemaju gradski vodovod Studenci i Stubica. Nastavlja se i izgradnja zapadne obilaznice.

Po prvi put izdvojiti će se i sredstva za pomoć mladima pri kupnji prve nekretnine ili izgradnji obiteljske kuće u iznosu od 200.000 KM. Povećana su izdvajanja za Gradski vrtić, a sufinancirati će se i rad privatnih vrtića kako bi roditeljima cijene vrtićkih usluga bile niže.

Obrazovanju je planirano 1.580.000 KM, od čega je za stipendije studentima predviđeno 250.000 KM, a za prijevoz učenika 700.000 KM.

-Prijevoz svih učenika ostaje besplatan, što je ogromno opterećenje za gradski proračun, no nije mi žao niti jedne jedine marke koja će biti odvojena za to, jer smo time pomogli širokom krugu obitelji koja imaju djecu i tako olakšali pritisak na njihove kućne budžete. U tome će nam pomoći i Županija Zapanohercegovačka. Sredstva za stipendije ostaju ista. Povećali smo i izdvajanja za poljoprivrednike kroz pomoć pri proljetnoj i jesenskoj sjetvi i sufinanciranje nabavke plastenika … Mislim da je proračun realan, ostvariv i provediv – kazao je gradonačelnik Vedran Markotić.

Jednoglasno usvojene točke dnevnog reda

Na dnevnom redu današnje sjednice bilo je ukupno 7 točaka:

1.Usvajanje zapisnika s I. Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća,

2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3 Formalno utvrđivanje-konstatiranje da se razrješuju dužnosti članovi stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Ljubuški radi isteka mandata

a)Odbor za Statut, Poslovnik i propise

b)Odbor za gospodarstvo i ekonomska pitanja

c)Odbor za društvene djelatnosti,

4.Prijedlozi rješenja o izboru članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Ljubuški

a)Odbor za Statut, Poslovnik i propise

b)Odbor za gospodarstvo i ekonomska pitanja

c)Odbor za društvene djelatnosti

5.Prijedlog rješenja o:

a)razrješenju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2019. godinu,

b)imenovanje Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2020. godinu

6 Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2021. godinu (materijali dostavljeni za I. Konstituirajuću sjednicu),

7.Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2021. godinu

Sve točke dnevnog reda o kojima se glasovalo jednoglasno su usvojene.

Grad Ljubuški