Firma Domena iz Mostara dobila je posao obnove zgrade Centralne banke BiH u Mostaru vrijedan skoro milijun i po KM. Direktor firme je Dragan Knezović, brat članice Upravnog vijeća CB Ankice Kolobarić, piše Zurnal.info.

“Domena” je građevinska firma iz Mostara. Mostarski “Alfa Therm” se bavi grijanjem i klimatizacijom. “Kamir” iz Širokog Brijega opremom tehničke zaštite. Ove tri firme povezuje zajednički posao koji su dobile za Centralnu banku BiH krajem 2015.

Iako se samo Domena bavi građevinskim radovima dobivaju posao obnove zgrade Glavne jedinice CBBiH Mostar. Vrijedan skoro milijun i po KM. Firma Kamir iz Širokog Brijega koja dobiva posao građevinskih radova, iako se uopće ne bavi time, paralelno dobiva još jedan ugovor – posao vrijedan skoro 600 tisuća KM sa PDV-om – za tehnički nadzor.

Direktor Domene je Dragan Knezović – brat Ankice Kolobarić, članice Upravnog vijeća Centralne banke BiH. Za člana Upravnog vijeća CBBiH na mandatno razdoblje od šest godina Ankica Kolobarić imenovana je u srpnju 2015. U CB obnašala je dužnost viceguvernerke i interne revizorke.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača potpisao je guverner Senad Softić, predsjedavajući Upravnog vijeća Centralne banke. Nije želio govoriti za Žurnal, pa nije odgovorio na pitanja da li je znao za blisku rodbinsku vezu između članice Vijeća i izvođača radova, te da li je na bilo koji način reagirao na tu informaciju.

Iz šturog pisanog odgovora dostavljenog iz njegovog kabineta da se naslutiti da je za ovaj sukob interesa – ipak znao.

Centralna banka sve javne nabavke provodi u skladu sa zakonom, ustvrdit će. Nije bilo “ograničavajućih faktora” za zaključenje procesa nabavke, poručuje.

Optužbe koje se šire i putem anonimnih pisama postale su već uobičajene u ovoj instituciji, da se zaključiti iz dopisa Službe za odnose s javnošću. Krajnji cilj je, smatraju, diskreditacija institucije.

Sukob interesa

Ovo nije jedini ugovor koji je CB sklopila sa Domenom. Krajem 2016. godine iznenada se pojavljuje potreba za dodatnim građevinskim radovima. Iznos: blizu 130 tisuća KM, bez PDV-a. Nekoliko mjeseci prije toga – sitan ugovor od skoro tri tisuće KM.

Ankica Kolobarić osnivačica je i članica Uprave Društva za reviziju Perla iz Sarajeva. Perla je revidirala rad nekih javnih institucija – Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, Srednjobosanskih šuma, JU Centra za sport i rekreaciju i Općine Stari Grad Sarajevo. Kao jednu od referenci društvo Perla navodi i reviziju Intesa San Paolo banke.

U dopisu upućenom članovima Upravnog vijeća Centralne banke upozoreno je da kao članica Upravnog vijeća CB ima na raspolaganju uvid u poslovanje banaka u BiH, čime je u direktnom sukobu interesa zbog svog stausa u Društvu Perla:

– Nije moguće utvrditi da tajne i poslovne informacije koje ima kao član Upravnog vijeća CB ne koristi tokom rada u Društvu za reviziju Perla – navodi se u anonimnoj prijavi.

Ankica Kolobarić nije u vrijeme nastajanja Žurnalovog teksta željela razgovarati sa novinarima o ovim navodima.

Mnogo posla i za Kamir

Otkako je dobila posao sa Domenom u Centralnoj banci, nabolje u suradnji sa istom institucijom kreće i firmi Kamir iz Širokog Brijega. Paralelno sa izvođenjem građevinskih radova ova firma a dobija i posao tehničke zaštite na novoj zgradi u Mostaru, sa PDV-om vrijedan blizu 600 tisuća KM.

Tako su radovi ovog bratsko-sestrinskog partnerstva CB koštali oko dva milijuna KM. Od tada Kamir značajno prosperira u poslovima sa CB.

Evo nekih ugovora:

– u 10. mjesecu 2017. nabavka i ugradnja opreme tehničke zaštite za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine – 164 tisuće KM.

– kolovoz 2017. – Nabavka i dogradnja sistema sigurnosti i zamjena dotrajale opreme – 98.157 KM.

– lipanj 2018. – Zamjena i nabava sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena – 73.879 KM.

– tudeni 2016. – Nabavka roba – oprema tehničke zaštite u objektu Centralne banke BiH Glavne jedinice Sarajevo – 125 tisuća KM.

Od 2016. do kraja 2018. kompanija Kamir dobiva brojne poslove u jedinicama u Mostaru i Sarajevu. Vrijednost tih ugovora, ne računajući posao od milijun i po KM sa firmom Domena, iznosi oko 1,3 milijuna KM, bez poreza.

Zurnal.info