Svjetski dan prve pomoći u Širokom Brijegu 12.09.2015.