Home IZDVOJENO Svaki liječnik (pri zdravoj svijesti) koji potpiše ovo Jamstvo za sigurnost cjepiva, imati će neupitno povjerenje!

Svaki liječnik (pri zdravoj svijesti) koji potpiše ovo Jamstvo za sigurnost cjepiva, imati će neupitno povjerenje!

0
Svaki liječnik (pri zdravoj svijesti) koji potpiše ovo Jamstvo za sigurnost cjepiva, imati će neupitno povjerenje!

Liječnikovo Jamstvo za sigurnost

Poslije primljenog cijepiva nemate osnovu za tužbu za nus pojave i nastale zdravstvene tegobe poslije cijepiva

To potvrđujem osobnim potpisom.

Ja, (liječnikovo ime i prezime) ,
(stupanj obrazovanja)
, sam liječnik ovlašten obavljati zdravstvene i medicinske poslove i dužnosti u državi __.

Radim u (ime zdravstvene ustanove) , a identificiram se (vrsta i broj dokumenta) . Moja uža specijalnost u medicini je __.

Temeljito razumijem i u potpunosti sam svjestan/na rizika i koristi svih lijekova koje sam propisao/la ili dao/la mojim pacijentima.

U slučaju (ime i prezime pacijenta) , (starosna dob) , kojeg sam osobno pregledao/la, pronašao/la sam da postoje neki rizični faktori koji opravdavaju preporučeno cijepljenje.

Slijedi popis navedenih rizičnih faktora i cjepiva koja će pacijenta zaštititi od njih:

Rizični Faktor _____________
Cjepivo
_____________

Rizični Faktor _____________
Cjepivo
_____________

Rizični Faktor _____________
Cjepivo
_____________

Svjestan/na sam i znam da cjepiva obično sadrže mnoga od ovih sredstava:

-aluminijev hidroksid
-aluminijev fosfat
-amonij sulfat
-amphotericin B
-životinjska tkiva: svinjsku krv, konjsku krv, zečji mozak
-pseći bubreg, bubreg majmuna
-pileći embrij, kokošje jaje, jaje od patke
-teleći serum
-betapropiolactone
-fetalni goveđi serum
-formaldehid
-formalin
-želatin
-glicerol
-diploidne ljudske ćelije (podrijetlom iz abortiranog fetalnog tkiva)
-hidrolizirani želatin
-živin spoj timerosal (thimerosal, Merthiolate)
-monosodium glutamat (MSG)
-neomicin
-neomicin sulfat
-fenol crveni indikator
-phenoxyethanol (antifriz)
-kalij difosfat
-kalij monofosfat
-polimksin B
-polisorbat 20
-polisorbat 80
-hidrolizat kazeina iz svinjskog pankreasa
-ostatci MRC5 proteina
-sorbitol
-tri-n-butyl phosphate
-vero stanice, kontinuirana linija majmunovih bubrežnih stanica
-krv ovaca

Ovime jamčim da su ovi sastojci sigurni za ubrizgavanje u tijelo moga pacijenta.

Istraživao/la sam izvješća koja tvrde upravo suprotno, kao na primjer ona da živin spoj timerosal uzrokuje ozbiljna neurološka i imunološka oštećenja.

Svjestan/na sam i znam da su neka cjepiva kontaminirana s majmunskim virusom (Simian Virus 40 – SV 40).

Ovime jamčim da cjepiva koja koristim u obavljanju svog posla ne sadrže virus SV 40 ili bilo koje druge žive viruse, ili jamčim da SV-40 virus ili bilo koji drugi virusi sadržani u cjepivu ne predstavljaju nikakav rizik za mog pacijenta.

Ovime također jamčim da cjepiva koja preporučam za njegu

(ime i prezime pacijenta) __, ne sadrže nikakva tkiva abortiranih ljudskih beba (poznatijih kao fetusi).

U cilju zaštite zdravlja mojih pacijenta, poduzeo/la sam slijedeće korake kako bi mogao/la jamčiti da cjepiva koja koristim ne sadrže štetne sastojke.
Poduzeti Koraci: _______ .

Osobno sam proučio/la izvještaje koje su primile nadležne institucije za kontrolu cjepiva, i moje je stručno mišljenje da su cjepiva koja preporučam, sigurna za upotrebu kod djece mlađe od 5 godina.

Svjestan/na sam da će oko 60% pacijenata koji su primili cjepivo protiv Hepatitis-a B, izgubiti detektabilna protutijela na Hepatitis B u roku od 12 godina.

Znam da je u sistemu VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 1996 godine, samo 54 slučaja hepatitisa B u dobnoj skupini 0-1 godina bilo prijavljeno CDC-u (Centers for Disease Control and Prevention).

Znam da je u VAERS-u bilo ukupno 1.080 izvještaja o nepovoljnim reakcijama na Hepatitis B cjepivo u 1996 godini, u dobnoj skupini 0-1 godina, sa priavljenih 47 smrtnih slučajeva.

Jasno mi je da 50% pacijenata koji sretnu Hepatitis B, ne razvija simptome nakon izloženosti. Jasno mi je da će 30% pacijenata razviti simptome obične prehlade i steći doživotni imunitet. Jasno mi je da će 20% pacijenata razviti simptome ove bolesti, ali i da će se 95% potpuno oporaviti i razviti doživotni imunitet.

Shvaćam da će 5% pacijenata koji su izloženi Hepatitisu B postati kronični nositelji bolesti. Shvaćam da će 75% od kroničnih nosioca bolesti živjeti s asimptomatskom infekcijom i da će samo 25% od kroničnih nositelja bolesti dobiti kronične bolesti jetre ili karcinom jetre, 10-30 godina nakon akutne infekcije.

Izvršena su sljedeća znanstvena istraživanja i dokazala sigurnost Hepatitis B cjepiva kod djece mlađe od 5 godina.

______ .

Kao dodatak na preporučena cijepljenja zbog zaštite od gore navedenih rizičnih faktora, preporučio/la sam osim cijepljenja i druge mjere za zaštitu zdravlja mog pacijenta od spomenutih rizičnih faktora.

______.

Potpisujem ovo liječničko jamstvo o sigurnosti cijepljenja mog pacijenta u skladu s mojim profesionalnim sposobnostima da obavljam liječničku praksu.

Ime i prezime liječnika __,

Liječnikov potpis __,

Svjedok __,

Datum i mjesto __.