Što sve (ne)donosi novi Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u školama ŽZH!?

Na 16. redovitoj sjednici Skupštine ŽZH u skupštinsku proceduru upućeni su Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi.

Simptomatično je da o istima gotovo nije bilo rasprave iako se donose neke izmjene u odnosu na ranije norme.

Osim zastupnika HDZ 1990 nitko nije imao sugestiju niti prijedlog, a skupštinski odbori su ih gotovo jednoglasno prihvatili.

Ovih dana izišao je članak u Večernjem listu koji govori upravo o ovim zakonima ne navodeći sve novosti koje on donosi, a moglo bi se reći iznoseći i podatke koji su zastupnicima HDZ 1990 objašnjeni kao propusti, primjerice dva roka za popravni ispit, navodno lipanjski rok je za završne razrede, iako se to nigdje ne navodi.

Također, Nacrt predviđa besplatne udžbenike u osnovnim školama (čl.14.), a Zakoni navodno ne stvaraju nove troškove pa možda je i to tipfeler.

Saniranje i reguliranje problema nasilja u školama ostalo je nedorečeno iako se kao jedan od razloga donošenja novih zakona navodi upravo ovaj problem.

Nacrti predviđaju organiziranje prehrane u školama, ali ne i okolnosti i uvjete iste, što i dalje ostavlja otvorenim problem školskih kuhinja.

Smanjuje se demokratičnost upravljanja školom. Broj članova Školskog odbora povećava se s 5 na 7 (4 su predstavnika Vlade i Općine, 1 Roditeljskog vijeća, a 2 Nastavničkog vijeća).

Zakoni ne predviđaju objavljivanje u dnevnom tisku javnog natječaja za prijem u radni odnos, a bez natječaja ravnatelj može primiti djelatnika na cijelo obrazovno razdoblje .

Zastupnici HDZ 1990 ukazali su na neriješeno pitanje dopuštenih opravdanih izostanaka koji su objektivan i opterećujući problem srednjih škola.

Očekujemo da će sukladno predviđanjima Zakonima konačno zaživjeti i Zavod za školstvo.

Nadamo se da će Javna rasprava iznjedriti jasnija rješenja, ispraviti nedorečenosti , razjasniti nejasnoće i u uvažiti sugestije s terena.

Pozivamo struku,roditelje i javnost da se uključe u Javnu raspravu 1.lipnja 2016. godine u Širokom Brijegu.

ŽO HDZ 1990 ŽZH