FOTO: Mili Marušić

Ta Hercegovina

Drveće u mojoj Hercegovini
dubokih je korijenja!
Proljeće se na njima
u procvijetalim krinolinama
šeta.

Ta Hercegovina
moja
prozračna je i pitka
ko rosom
mirisima
umije ti dan.

Stane ona i
u san
osmijeh
zagrljaj
suzu
kas divljih konja
izvezenu bluzu
u plač djeteta
let ptice
povike ratara

velika
a opet mala
taman da u
SRCE stane
ta Hercegovina moja

pitka ko proljeće!

Sanijela Matković / SirokiBrijeg.info