Priopćenje s 3. sjednice Općinskog vijeća Grude

Općinsko vijeće Grude održalo je 3. sjednicu 26. siječnja 2017. godine. Dnevni red od 15 točaka dostavljen u materijalima jednoglasno je usvojen. Svi predloženi akti su usvojeni.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojene Odluke o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Grude: Odbora za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, Odbora za društvene djelatnosti, Odbora za pitanja mladih, Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za etička pitanja.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje: Općinskog izbornog povjerenstva Grude, Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Grude, Nadzornog odbora JP KOMUNALNO Grude i Upravnog vijeća VRILO Grude, radi isteka mandata.

Odlukom o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Grude u sklopu izrade Prostornog plana Županije Zapadnohercegovačke određena je Služba Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar kao nositelj izrade Prostornog plana općine Grude.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Donji Mamići i Ružići ostvareni su uvjeti za prodaju građevinskog zemljišta licitacijom u K.o. Donji Mamići te zamjenu zemljišta između općine Grude i Gorana Jurišića u K.o. Ružići.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ivana Leke iz Ružića i Maria Kurtovića iz Drinovaca.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zakupu na poslovnim prostorima i zemljištima u vlasništvu općine.

Općina Grude