Prosvjed radnika firme Lijanovići d.o.o. 23.12.2014.