Pravilnik u BiH stupio na snagu: Kako će se polagati ispit za upravljanje dronom?

Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima je stupio na snagu, a njegova primjena će početi po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, odnosno od 25. rujna 2020. godine.

Pravilnik će se implementirati u tri faze, naveli su iz BHDC.

-Prilikom podnošenja zahtjeva za upis drona u evidenciju, vlasnik drona treba popunjen zahtjev sa prilozima da dostavi u BHDCA. Nakon završetka procesa upisa u evidenciju, slijedi faza provođenja polaganja ispita iz poznavanja zrakoplovnih propisa BiH za operatore drona. Faza izdavanja operativnih i drugih posebnih odobrenja za operatore koji izvode radove iz zraka bit će provedena nakon završetka prve dvije faze – ističu iz BHDCA.

Kako su pojasnili za Faktor iz BHDCA, u Pravilniku je navedeno iz kojeg domena će biti sastavljena pitanja koja će se naći na ispitu, prije kojeg će svi oni koji namjeravaju polagati ispit za upravljanje dronom biti blagovremeno informirani o treminima i načinu polaganja ispita.

-Bit će pripremljen i set pitanja koja se mogu pojaviti na ispitu. S obzirom na to da pravilnik tek stupa na snagu 30 dana od objave u Službenim novinama, to će sigurno biti dok završi se proces evidencije i tek krajem godine se može očekivati. Radit će se pismeni test, na kojem će se naći pitanja o propisima kojima je regulirana oblast zrakoplovstva u BiH. Član 15. Pravilnika točno definira što će biti na ispitu, a o svim ostalim detaljima bit će dodatna obavještenja na našoj web stranici – dodali su.

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis drona u evidenciju, vlasnik drona treba popunjen zahtjev sa prilozima da dostavi u BHDCA. Policu osiguranja ne trebaju dostavlјati vlasnici za kategoriju drona A1 (dronovi do 1 kg) koji se isklјučivo koriste za izvođenje nekomercijalnih operacija.

Faktor.ba