PO UZORU NA GTA: Policijski službenici od građana mogu uzeti automobil za potjeru

Prema Zakonu o policijskim službenicima koji se odnosi na SIPA-u, Direkciju za koordinaciju policijskih tijela i Graničnu policiju BiH policijski službenici od građana mogu uzeti automobil ili neko drugo vozilo u slučajevima kada to zahtijeva situacija, piše bh. novinska agencija Patria.

– U cilju potjere ili uhićenja počinitelja krivičnog djela, policijski službenik može koristiti odgovarajuće tuđe vozilo i komunikaciono sredstvo, o čemu izdaje potvrdu. Policijski službenik može koristiti to vozilo ili komunikacijsko sredstvo isključivo u vremenu potrebnom da se potjera ili uhićenje okonča – navodi se u Zakonu.

Ukoliko pri korištenju nastane bilo kakva šteta, vlasnik ili korisnik vozila ili komunikacijskog sredstva ima pravo na naknadu stvarne štete pričinjene uporabom njegove imovine.

– Štetu nadoknađuje policijski organ, u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Nap.ba