U posjedu smo dokumenta Federalnog stožera civilne zaštite koji uputio novu Naredbu svim Županijskim stožerima civilne zaštite, a koje kreću sa službenom primjenom od 18.3.2020. godine od 6 sati sve do 31.3.2020. godine u 24 sata.

Naredba se trenutno ne odnosi na usluga proizvodnje i dostave hrane, javne kuhinje kao i proizvodnja i posluživanje hrane za goste hotela.

NAREDBA:

1.Naređuje se privremeno obustavljanje pružanja usluga u ugostiteljskim objektima svih kategorija (restorana, pizzeria, slastičarni, ćevabdžinica, fast fooda….) na području Federacije Bosne i Hercegovine.

2.Iz točke 1. ove naredbe izuzima se usluga proizvodnje i dostave hrane, rad javnih kuhinja kao i proizvodnja i posluživanje hrane za goste hotela uz poštivanje higijenski i epidemiološki mjera zaštite.

3.Naređuje se privremena obustavljanje pružanja usluga u nargila, Caffe i bistro barovima, klubovima. diskotekama, kazinima, sportskim kladionicama i slično na području Federacije Bosne i Hercegovine

4.Za provođenje ove naredbe odgovorne su županijski inspekcijski organi i županijsko ministarstvo unutrašnjih poslova.

5.Zadužuju se nadležni organi iz točke 4. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni stožer civilne zaštite o svim poduzeti mjerama za izvršavanje ove naredbe.

6.Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 18.3.2020. godine u 6 sati do 31.3.2020. godine u 24 sata.

Mili Marušić / SirokiBrijeg.info