NAJAVA: 5. sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 5. sjednicu u srijedu, 29. 3. 2017., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća;

2. Prijedlog:

a) Odluke o izmjenama Odluke o usuglašavanju pravnog statusa JKP
„ČISTOĆA“ d.o.o. Široki Brijeg,

b) Statutarne Odluke o izmjenama Statuta JKP „ČISTOĆA“ d.o.o. Široki Brijeg;

3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za izbor i imenovanje;

4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelica“;

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za pripremu podataka o nekretninama u postupku revizije granica šumskih područja;

6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:

a) Mile Nogala sina Marka iz Uzarića,
b) Nike Marušića sina Frane iz Mostara;

7. Izvješće o radu Gradonačelnika i službi za upravu Grada Širokog Brijega;

8. Izvješće o radu JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2016. godinu;

9. Izvješće o radu JKP „ČISTOĆA“ d.o.o. za 2016. godinu;

10. Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. za 2016. godinu;

11. Izvješće o radu JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o. za 2016. godinu;

12. Izvješće o radu JU „Coming“ za 2016. godinu;

13. Izvješće o radu Gradskog izbornog povjerenstva od 1.1. do 31.12.2016. godine;

14. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

SirokiBrijeg.info