Prva generacija maturanata grada Širokog Brijega u Borku