U Ljubuškom od 1.-3.12.2017. SaR obuka za pripadnike GSS Ljubuški, GSS Grude i GSS Čapljina

U Ljubuškom se u terminu od 1.-3.12.2017. u organizaciji UO GSSuBIH održava SaR obuka (“Search and Rescue”) za pripadnike GSS Ljubuški, GSS Grude i GSS Čapljina.

Prema odluci UO GSSuBiH održat će se obuka za redovne članove službi, kao i za sve ostale zainteresirane koji su u statusu suradnika ili stažista u matičnim službama.

Prilika je da sve službe raspišu i poziv za nove kandidate koji su voljni pomagati u potragama i koji nisu nužno članovi službi.

U planu je i organiziranje polaganja za značku-zvanje “spašavatelj-tragač” kojemu mogu pristupiti svi zainteresirani kandidati koji imaju status redovnog člana službe i sljedeće uvjete:

– položen tečaj prve pomoći po ITLS-u

– završenu osnovnu obuku SAR

– godinu dana staža u potragama

– sudjelovanje u najmanje tri potage

Novina na obukama će biti i predavanja koja se odnose na kandidate koji imaju namjeru napredovati i polagati po programu za zvanje “vođa grupe” ( team leader ), a koje će biti priređeno u 2018. godini.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem našeg kontakt obrasca (Kontakt).

UO GSSuBiH