Hrvatske pošte d.d. Mostar zapošljavala bez natječaja, predsjedniku Uprave platili doktorat – iako mu ne treba!

Ured za reviziju Institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine objavio je izvješće o financijskoj reviziji Hrvatske pošte d.d. Mostar za 2019. godinu. Prema istom, utvrđen je niz mogućih propusta u zapošljavanju, troškovima reprezentacije ili plaćanja postdiplomskih doktorata članovima društva.

Zapošljavali bez javnog oglašavanja

Hrvatska pošta d.d. Mostar u 2019. godini zapošljavala je 709 djelatnika. Kako se navodi u revizorskom izvješću, pri zapošljavanju, Društvo nije u svim slučajevima vršilo javno oglašavanje, što je obveza prema Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Federacije BiH.

Prijem u radni odnos se u značajnoj mjeri vršio bez provedene procedure obveznog javnog oglašavanja, a pozivom na izuzeće u skladu sa članom 5. Uredbe, tj. prijem u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 120 dana, jednokratno u tijeku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto.

Prema informacijama Društva od 25. svibnja 2020. godine, tijekom godine u radni odnos je primljeno 48 zaposlenika, od čega 22 zaposlenika hitnim postupkom na određeno vrijeme po članu 5. Uredbe.

Tijekom ili nakon njihovog rada, provedeno je javno oglašavanje i od ta 22 zaposlenika, a nakon provedene procedure prijema, 11 je primljeno u radni odnos na neodređeno vrijeme. S obzirom na to da Pravilnikom o radu nije određen broj izvršitelja po radnim mjestima, odnosno nije postavljen okvir u odnosu na koji se može mjeriti stvarno potrebni broj izvršitelja, ne može se potvrditi opravdanost prijema ili hitnog prijema zaposlenika na određeno radno mjesto, navodi se u izvješću.

Također, 67 radnika ima stručno zvanje koje ne odgovara potrebnom stručnom zvanju radnog mjesta na koje su raspoređeni. Utvrđeno je da Pravilnikom Društva nije određen stvarno potreban broj izvršitelja po pojedinim mjestima, što također nije u skladu sa Zakonom o radu, stoji u izvješću.

Prihodi iznad očekivanih, rashodi daleko nadmašili planirane

Ukupno ostvareni prihodi u 2019. godini iznosili su 26.344.675 maraka i veći su u odnosu na plan za 371.616 maraka, a u odnosu na prethodnu godinu čak za 733.451 maraka. Rashodi za 2019. godinu su pak iznosili 26.284.888 maraka i u odnosu na planirane su veći za 458.648 maraka, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za čak 816.974 maraka.

U izvješću se navodi kako plaća predsjednika Uprave Društva iznosi 4.6, a izvršnih direktora 4.4 prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca. Plaće se za svaku godinu navršenog staža povećavaju za 0.5%.

Najviša plaća u Pošti u ovom razdoblju iznosila je 4.306 maraka, a najniža 533 marke.

Predsjedniku uprave platili postdiplomski studij

Društvo je 2019. godine predsjedniku uprave Društva izvršilo uplatu treće rate za troškove postdiplomskog doktorskog studija računarstva u iznosu od 4.264 marke. Po istom osnovu su vršene isplate i u 2017. i 2018. godini u iznosu od 14.416 maraka i ukupan trošak Društva za tri godine iznosi 21.244 marke, od čega je refundirano 1.326.

Ugovaranje i plaćanje doktorskog studija predsjedniku uprave sredstvima Društva nije opravdano jer akademsko zvanje doktora znanosti nije traženi uvjet za ovo radno mjesto u skladu s Pravilnikom o postupku odabira kandidata i načinu imenovanja članova uprave Društva, navodi se u izvještaju. Na ovaj ugovor je suglasnost dalo i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Troškovi reprezentacije nemaju jasne specifikacije

Na reprezentaciju u 2019. godini potrošeno je 71.231 maraka. Od toga je 34.811 maraka potrošeno na svečanu večeru u Herceg Etno selu Međugorje za 300 osoba (uz plaćanje 10 dvokrevetnih soba) te organizaciju kulturno zabavnog programa. Fakturu je izdana od poduzeća iz Čitluka, bez jasnih specifikacija usluge. Prema fiskalnom računu, na restoranske usluge je potrošeno 18 tisuća maraka, glazbene usluge 13 tisuća maraka…

U revizorskom izvješću se navodi kako se ovo ne može okarakterizirati kao transparentno i primjereno trošenje javnog novca s obzirom da nisu poznate jasne specifikacije i količine plaćenih usluga.

Hercegovina.info