Dom naroda Federacije BiH usvoji “korona zakon” koji donosi subvencije, odbijanje poreza na dobit…

U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije BiH narednog dana od objave u Službenim novinama FBiH na snagu će stupiti Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih uslijed pandemije koronavirusa.

To znači da će poslovni subjekti imati pravo na subvencioniranje doprinosa u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za travanj 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nesreće.

Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vršit će se tako da se za mirovinsko – invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ako u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u siječnju i veljači 2020. godine.

Isplata najniže neto plaće zaposlenim nije uvjetovana istovremenim plaćanjem subvencioniranih doprinosa.

Zakonom se uspostavlja Garancijski fond na osnovu kojeg će, uime i za račun Federacije garancije izdavati Razvojna banka FBiH. Garancije će se koristiti za osiguranje kreditnih linija kod komercijalnih banaka, u cilju ublažavanja i poboljšanja likvidnosti, te olakšanje pristupa financiranju poslovnim subjektima.

Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda u iznosu do 80.000.000 KM osigurat će se preusmjeravanjem raspoloživih sredstava Vlade Federacije iz komisionih poslova i raspoloživih sredstava namjenskih depozita Vlade Federacije koja se vode kod Razvojne banke.

S početkom primjene Zakona zatezna kamata na javne prihode neće se obračunavati i plaćati za dane trajanja stanja nesreće.

Ukida se obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit za poslovne subjekte, kao i na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu.

Propisano je da će se održavanje stabilnosti pojedinih isplata na dostignutom nivou (mirovina, invalidnina i drugih socijalnih davanja) osigurati uštedama u okviru proračuna Federacija za 2020. godinu, a imajući u vidu posljedice pada prihoda izazvanih stanjem nesreće, kao i da se obaveza usklađivanja mirovina, invalidnina, drugih socijalnih davanja i plaća neće vršiti u 2020. godini.

Stupanje na snagu ovog zakona omogućeno je danas nakon što ga je usvojio Dom naroda, a ranije Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

Pogled.ba