Brijeg Široki i rijeka Lištica – pjesma Mande Pinjuh