ŽZH novac za hitne i nepredviđene situacije koristila za doprinose djelatnicima, sportske klubove…

Ured za reviziju institucija Federacije BiH konstatirao je kako su sredstva tekuće rezerve koja bi se trebala koristiti za hitne i nepredviđene situacije, poput poplava u FBiH, većinom korištena za tekuća poslovanja, isplatu plaća, nabavku vozila te financiranje različitih sportskih, vjerskih i humanitarnih udruženja i organizacija, ali i političkih stranaka.

Županija Zapadnohercegovačka je od 2.920.369 KM utrošenih sredstava tekuće rezerve za zakonom propisane namjene utrošio samo 35.000 KM. Uvidom u odluke na osnovu kojih je vršena isplata sredstava tekuće rezerve konstatirano je da su se isplate vršili za uplatu doprinosa djelatnicima, pomoći pojedincima, mjesnim zajednicama, sindikatima, kulturno-umjetničkim društvima, sporstkim klubovima.

Tokom 2011.godine utrošeno je 877.618 KM od čega je samo 35.000 KM utrošeno za pomoć općinama za nepogode. U 2012.godini utrošeno je 845.334 KM, a u 2013.godini 599.831 KM sredstava tekuće rezerve za koje Uredu za reviziju nije prezentirana struktura. Tokom 2014. godine sva sredstva tekuće rezerve u iznosu od 597.586 KM potrošena su na razne troškove koji u skladu sa zakonom trebaju biti planirani i realizirani u okviru tekućih budžetskih sredstava (npr. uplate staža, pomoći pojedincima, pomoći udrugama građana, kulturuno umjetničkim društvima, školama , klubovima itd).

Zakonom je propisano da se sredstva tekuće rezerve mogu koristiti isključivo za financiranje nepredviđenih rashoda, izvanrednih situacija ili neočekivanih događaja i u tu svrhu se planiraju u budžetima. Budžetska izdvajanja za tekuću rezervu ne smiju preći 3 posto ukupnih prihoda, isključujući primitke.

Provedenim istraživanjem pristupljenoj dokumentaciji, revizija je došla do saznanja da se ova sredstva duži niz godina ne koriste na transparentan i javno odgovoran način.

Kompletan izvještaj ostalih županija i rastrošnosti na: Klix.ba