ŽZH jedina u F BiH ima svoj Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom

Ministrica pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačke županije, zajedno sa svojim suradnicima, održala je sastanak s direktoricom USAID-ova projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini Biljanom Potparić-Lipa o temi primjene i provedbe Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom Zapadnohercegovačke županije.

Moguće prepreke

Imajući u vidu kako je Zapadnohercegovačka županija jedina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa svojim usvojenim i na snazi Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom, na sastanku se razgovaralo o uspješnosti provedbe tog zakona, mogućim preprekama za njegovu punu primjenu, kao i o odnosu županijskog zakona naspram Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom Federacije Bosne i Hercegovine. Direktorica USAID-ova projekta Potparić-Lipa je na sastanku iznijela kako je projekt u procesu izrade sveobuhvatne analize o sustavu oduzimanja imovinske koristi proistekle iz kaznenih djela u Bosni i Hercegovini, koja bi prvenstveno poslužila kao alat tužiteljima, ali i drugim sudionicima u postupku oduzimanja imovine proistekle iz kaznenih djela.

Projekt pravosuđa

Imajući u vidu da je USAID-ov projekt pravosuđa u Bosni i Hercegovini u partnerskoj suradnji sa Županijskim tužiteljstvom, ministrica Markić naglasila je kako su takvi oblici suradnje i pomoći potpora jačanju kapaciteta Tužiteljstva za rad na predmetima korupcije, gospodarskog i organiziranog kriminala te da je jedna sveobuhvatna analiza o sustavu oduzimanja imovinske koristi proistekle iz kaznenih djela na razini Bosne i Hercegovine svakako poželjna i od koristi u radu provedbenih tijela.

Marija Medić Bošnjak / Vecernji.ba