Home Ostale rubrike Zdravlje U ŽZH od 4. rujna 2017. u primjeni nova Lista lijekova

U ŽZH od 4. rujna 2017. u primjeni nova Lista lijekova

0
U ŽZH od 4. rujna 2017. u primjeni nova Lista lijekova

Na prijedlog resornog ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada Županije Zapadnohercegovačke usvojila je Odluku o privremenoj Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja, objavio je ZZO ŽZH.

Na Privremenoj Listi lijekova, došlo je do neznatnih izmjena generike. Naime, na Listu je uvrštena jedna potpuno nova kombinacija lijeka za reguliranje krvnog tlaka i to u četiri oblika, a također na Listu je dodan i jedan paralelni lijek iz već postojeće generike.

Stupanjem na snagu nove Liste lijekova u Županiji Zapadnohercegovačkoj, osiguranicima će se omogućiti nabava velikog broja lijekova po nižim cijenama nego što je to bilo do sada.

Naime, cijene lijekova na istoj u potpunosti su usklađene sa cijenama lijekova sa Liste lijekova koja je sastavni dio Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja FBiH.

Revidirana Lista lijekova koji se propisuju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, a na kojoj se nalazi 985 zaštićenih imena lijekova , primjenjivat će se od 4. rujna 2017. godine.

Novu Listu možete pogledati OVDJE

SirokiBrijeg.info