Zatražena izmjene zakona koje bi omogućile otvaranje Općinskih sudova u Grudama i Posušju

Dio izaslaničkih pitanja i inicijativa upućenih na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH odnosio se na rad pravosuđa u BiH.

Iz Kluba Hrvata prema ministarstvu pravde Federacije BiH upućena je i inicijativa kojom su zatražene izmjene i dopune Zakona o sudovima koje bi omogućile osnivanje Općinskih sudova u Posušju i Grudama.

U obrazloženju inicijative stoji kako se broj stanovnika u dvije spomenute općine Zapadno-hercegovačke županije značajno povećao. Prema popisu iz 2013. godine Posušje ima 20.477, a Grude 17.134 stanovnika. Kao jedan od razloga otvaranja Sudova u Posušju i Grudama navodi se i udaljenost od postojećih u Ljubuškom i Širokom Brijegu veća od 30 kilometara.

Artinfo.ba