ZAŠTO VAM PREŠUĆUJU: Znate li kako imate neka zakonska prava odrede li Vam kućnu izolaciju!?

Važna obavijest svima koje su liječnici bilo gdje u Federaciji BiH poslali u kućnu izolaciju.

Prema zakonu, trošak kućne izolacije pada na teret budžeta županije! Zaštitite stoga svoja prava koja vam po zakonu pripadaju.

Evo detalja:

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH, broj 29/05, a možete ga naći na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva: https://www.fmoh.gov.ba/…/zakon-o-zastiti-stanovnistv.a

U članu 47 tog zakona se kaže sljedeće: „Kućna izolacija provodi se u svim slučajevima kada se na osnovu ocjene epidemiološke ugroženosti izoliraju članovi obitelji za koje postoji sumnja da su oboljeli od zaraznih bolesti, a koja se mora isključiti kliničkim i dijagnostičkim metodama. O kućnoj izolaciji odlučuje nadležni županijski ministar na osnovu epidemiološkog izvještaja nadležnog županijskog zavoda, uz konzultiranje stručnog ekspertnog tima nadležne županije u roku od 24 sata rješenjem protiv kojeg je dozvoljena žalba koja ne odlaže izvršenje.

Kućna izolacija traje dok se zarazna bolest klinički i dijagnostički ne isključi. Troškovi kućne izolacije padaju na teret budžeta županije“.

Dakle, zakon vam garantira određena prava. Tražite od liječnika ili epidemiologa rješenje o izolaciji. Insistirajte na tome, moraju vam dati rješenje.

Ali, pazite, uglavnom izbjegavaju da daju rješenje upravo zbog ovog člana zakona nego vas upute liječniku da vam otvori bolovanje. Tražite rješenje o izolaciji.

Prema zakonu imate prava na to.

Dijelite dalje. Neka ljudi u FBiH znaju koja prava imaju prema zakonu!

Eldar Dizdarević