VOJNA TAJNA, STROGO POVJERLJIVO: “Veselo” u sjedištu Ministarstva Branitelja u Grudama, sve Udruge na okupu!

Dana 21.studenog.2019.godine u sjedištu Ministarstva Branitelja u Grudama je održan drugi sastanak predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata u ŽZH s ministrom Branitelja ŽZH Mladenom Begićem na temu Nacrta novog Zakona o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji. Na prvom sastanku održanom na istom mjestu 08.studenog.2019. godine bilo je odista “vatreno“ o čemu je URB HVO-a ŽZZH podrobno izvijestila svoje članove i cjelokupnu javnost jer su se uz Nacrt novog zakona o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji koji je pripremilo Ministarstvo Branitelja u Grudama pojavila mnoga nesuglasja među braniteljskim udrugama a poglavito uz uvođenje kategorije tzv “egzistencijalne naknade“ i Izrade zakona o jedinstvenom registru Branitelja,njegovoj javnoj objavi te javnoj objavi spiska korisnika prava iz BIZ (braniteljsko-invalidske zaštite) u ŽZH.

S jedne strane su stajale udruge UZB/Borci BiH iz Ljubuškog i URB HVO-a ŽZH koje su tražile uvođenje u Nacrt Zakona o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH termina braniteljskog dodatka umjesto tzv “egzistencijalne naknade“ te Izradu zakona o jedinstvenom registru Branitelja ŽZH, dok su s druge stane stajale udruge proistekle iz Domovinskog rata kojih se ovaj zakon direktno ne tiče jer su to sve udruge čiji su članovi mahom riješili svoj status, a one su Udruga obitelji poginulih i nestalih Branitelja HVO-a, Udruga HVIDR-a, Udruga odlikovanih pripadnika HVO-a, Udruga logoraša HVO-a, Udruga pripadnika Bušića, Udruga oboljelih od PTSP-a, koji su uz neke male sugestije tražili uvođenje u zakon njihovih prijedloga,dok je predstavnik udruge maloljetnih Branitelja tražio uvođenje u Nacrt zakona i maloljetnih Branitelja.

Današnji sastanak kao i onaj prethodni otvorio je Ministar Branitelja Mladen Begić koji je zamolio predstavnicu ministarstva da krene u čitanje odredbi zakona koje su preinačene od zadnjeg sastanka do danas. Ovdje je važno napomenuti kako je najveći broj predstavnika udruga koji su bili na sastanku 08.studenog.2019. godine bio i danas dok su izmjene bile samo u pogledu Udruge logoraša HVO-a koju je danas predstavljao Jure Kosir, dok je umjesto Dražena Pehara tajnika UZB/Borci BiH danas bio Siniša Vranješ iz Gruda.

Što se tiče izmjena pojedinih odredbi Nacrta zakona u zakon je uvrštena odredba kojom se u ovaj zakon uvodi postrojba HOS-a po prijedlogu predstavnika URB HVO-a ŽZH Vlade Marušića, te uvođenje u Nacrt zakona termina maloljetnog branitelja po prijedlogu predstavnika udruge maloljetnih branitelja Zovke, dok se ostale odredbe tog Nacrta zakona nisu mijenjale.

Imajući u vidu tvrdokorne stavove UZB/Borci BiH i URB HVO-a ŽZH u svezi izmjena tzv “egzistencijalne naknade“ u Braniteljski dodatak te uvođenje posebne točke Izrada Zakona o jedinstvenom registru Branitelja ŽZH i danas je nastavljeno žestoko jer su se sučelili stavovi ove dvije udruge s ostalim udrugama. Ministar Begić je branio stav njegovog ministarstva kako je isključiva nadležnost izrade zakona o jedinstvenom registru Branitelja u federalnom ministarstvu Branitelja, preko njihovih Grupa za vođenje evidencija iz oblasti vojne obveze, te kako on traži od svih prisutnih da mu donesu uvjerenje od tih grupa kojim se potvrđuje njihov ratni put na što su mu odgovorili Drago Grbavac i Vlado Marušić govoreći kako ministarstvo Branitelja ŽZH može bez ikakvih problema krenuti u izradu Zakona o jedinstvenom registru Branitelja u ŽZH te javno objaviti spisak svih korisnika prava iz BiZ, dok Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze ne izdaju takva uvjerenja o ratnom putu, ali će ih moći izdavati kada se izradi Zakon o jedinstvenom registru branitelja u ŽZH.

Drago Grbavac je svima nazočnima pokazao validnu vojnu dokumentaciju s egzaktnim podacima iz vojnih evidencija označnim pod “VOJNA TAJNA, STROGO POVJERLJIVO” gdje stoje podaci o pripadnicima borbenih i neborbenih postrojbi krajem 1995 i početkom 1996. godine gdje je u vojnoj evidenciji bilo cca 40.000 Branitelja HVO-a a danas ih je u vojnim evidencijama blizu 197 000.

Kako je rasprava poprimala sve žešći tijek vezano za navedeni Nacrt zakona trebalo je mnogo strpljivosti kako bi se ta rasprava mogla privesti kraju. A glavni razlog za žestoku raspravu su različiti stavovi udruga u svezi dvije stvari:

1.Relanost i provedivost Nacrta zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH,

2.Nadležnost ministarstva Branitelja ŽZH u svezi izmjena i uvođenja novih odredbi u Zakon o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH u odnosu na Federalni zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji.

Ministar Branitelja ŽZH Mladen Begić smatra uz suglasnost praktično svih udruga iz Domovinskog rata u ŽZH kako zakon o dopunskim pravima Razvojačenih Branitelja mora biti realan i provediv, i tim putem je krenulo ministarstvo kako bi kroz taj zakon u prava uvelo određene kategorije branitelja koji su izostavljeni Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH, zbog dobne granice, a sve vodeći računa o realnim financijskim mogućnostima proračuna ŽZH, dok su Izradu zakona o jedinstvenom registru Branitelja u ŽZH smatrali nemogućom u ovom trenutku jer je to nadležnost Federalnog ministarstva Branitelja sve dok se ne bi krenulo u proceduru izmjena federalnih odredbi.

Predstavnik Bušića je rekao kako bi valjalo fond sredstava koji su predviđeni za provedbu ovog zakona povećati u realnim okvirima, te smanjiti dobnu granicu za branitelje kako bi ih više dobilo tzv “egzistencijalnu naknadu“ i u tom smjeru bi trebalo ići.

Njemu je replicira Vlado Marušić Predsjednik URB HVO-a ŽZH koji je rekao:

„Nikakvo povećanje fonda sredstava za provedbu ovog zakona ili smanjenje dobne granice neće učiniti ništa značajno a znate zašto. Kada bi se povećao fond na 100 milijuna KM za ovaj zakon opet bi aplicirale mnoge žene, tetke, babe, žabe koje s ratom i ratnim strahotama nemaju ništa a ostvari će pravo na tzv “egzistencijalnu naknadu“ što se već događa. Naša URB HVO-a ŽZH ima preko 150 uredno registriranih članova a samo ih je 2 do 3 dobilo tu tzv “egzistencijalnu naknadu“ jer ogromna većina ne zadovoljava uvjete po tom zakonu, jer je većina od njih mlađa od 57 godina, većina nije na Zavodu za zapošljavanje ili imaju veća primanja od 157,04 KM mjesečno. Osim toga ta tzv “egzistencijalna novčana naknada“ je ponižavanje branitelja, milostinja i nije trajna kategorija dok je braniteljski dodatak trajna kategorija koja se određuje kao zasebna kategorija utvrđena u iznosu od 6.00 KM po mjesecu sudjelovanja u ratu neovisno na godine života,prijavu na zavod za zapošljavanje, ili imovinsko stanje. Bitno je samo da takva osoba nema drugih primanja iz rata.

Nakon toga su se opet podigle tenzije zbog različitih stavova UZB/Borci BiH i URB HVO-a ŽZH s jedne strane te ministarstva branitelja ŽZH i ostalih udruga u pogledu takvih stavova, gdje j e Vlado Marušić predložio da se svaka udruga ponaosob izjasni o ovom Nacrtu zakona o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji.

Prvi se javio za riječ predstavnik odlikovanih pripadnika HVO-a Miličević koji je explicite izjavio kako 100% posto podržava ovaj Nacrt zakona na što su mu predstavnici UZB /Borci BiH i URB HVO-a ŽZH rekli kako je to njegov stav a ne stav njihovih udruga i to je njegovo pravo kao što je pravo ovih udruga da se potpuno drugačije izjasne.

Riječ je nakon toga dobio i predstavnik udruge oboljelih od PTSP koji je ponovio svoj stav odavno poznat svima kako svi problemi leže u Sarajevu gdje su Hrvati preglasani i gdje je omjer davanja u odnosu Armije BiH i HVO-a sada 1:20 a trebao bi biti sukladan Daytonskom mirovnom sporazumu u odnosu 1:2,3,te je ponovio kako je jedino rješenje uvođenje drugog fonda za Hrvate unutar Federalnog ministarstva Branitelja, s čime se složio i Vlado Marušić Predsjednik URB HVO-a ŽZH uz napomenu kako su za o krivi predstavnici Hrvata koji sjede u Sarajevu a ne on ili neki predstavnici udruga iz ŽZH.

Riječ je dobio i predstavnik HVIDR-e Nosić koji je obrazložio nazočnima kako su svi vojni obveznici uredno zavedeni u vojne evidencije i da je sada nakon toliko godina jako teško izvršiti uvid u pravo stanje tko je istinski Branitelja tko nije ali kako to ipak nije nemoguće samo je potrebito mnogo truda za ispravljanje takve nepravde prema istinskim braniteljima.

Riječ je dobio i Jure Kosir predstavnik udruge logoraša HVO-a koji je tražio fokusiranje na Zakon o dopunskim pravima Branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH a ne izlaziti iz okvira istog, na što mu je Vlado Marušić rekao kako se njegova udruga upravo kreće u okvirima ovog zakona koji tretira tzv “egzistencijalnu naknadu“ a koja se upravo najviše tiče članova URB HVO-a ŽZH.

Kada su se iscrpile mogućnosti za daljnju raspravu Vlado Marušić, Predsjednik URB HVO-a ŽZH je rekao kako njegova udruga podržava sve odredbe Nacrta zakona o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH koji se tiču zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, prava na školovanje, te svih drugih prava koja poboljšavaju položaj Branitelja u ŽZH, no kategorički su protiv odredbi koja tretira “tzv. egzistencijalnu naknadu“ umjesto braniteljskog dodatka, te su za uvođenje posebnog članka Zakona o Izradi zakona o jedinstvenom registru Branitelja u ŽZH i od toga nikada neće odustati jer na to nemaju pravo imajući u vidu kako su u ovu borbu unijeli preko 6/šest godina svog života, života svojih obitelji, te života svojih članova koji od njih očekuju rješenje prava koje niti jedan Zakon o pravima branitelja u FBiH i ŽZH do dana današnjeg nije tretirao.

Osim toga o ovom Zakonu će se raspravljati u Skupštini ŽZH kada će se svi članovi Skupštine ŽZH morati izjasniti o ovom Nacrtu odnosno Prijedlogu Zakona i gdje će ih sve ispred zgrade Vlade ŽZH dočekati topla dobrodošlica članova udruge HVO-a ŽZH i URB HVO-a Grada Širokog Brijega. Gdje će se unutar Skupštine ŽZH jasno vidjeti da li je ovaj Zakon o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH, realan, moguć, provediv i obranjiv na svakom sudu kako to smatra ministar Branitelja Begić zajedno sa skoro svim udrugama iz rata u ŽZH, osim UZB/Borci BiH i URB HVO-a ŽZH, tko priča demagogiju i širi populizam a tko sve suprotno od toga. I tek nakon toga će se znati pravi scenarij oko svih aspekata ovog zakona. Dotle je mudro sačekati.

URB HVO-a ŽZH i
URB HVO-a Grada Širokog Brijega