Vlada ŽZH na 53. sjednici donjela Odluku o uništenju trajno oduzete imovine

U četvrtak 27. listopada 2016. godine u Širokom Brijegu je održana 53. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici je Vlada donijela sljedeće Odluke:

Odluku o utrošku sredstava “Tekući prijenosi za programe kulture” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Odluku o utrošku sredstava “Tekući prijenosi za šport” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Naputak o izmjenama i dopunama Naputka za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 1382/1 k. o. Dobrkovići, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 922/1 k. o. Glavica, Posušje;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 765/1 k. o. Dobrkovići, Široki Brijeg;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 93/1 k. o. Radišići Gornji, Ljubuški;

Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu, za “Tekuće prijenose za političke stranke”, za razdoblje srpanj – rujan 2016. godine;

Odluku o uništenju trajno oduzete imovine.