Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo Vlada RH donirala općini Posušje 850.000 kn koji idu za osnovnu školu i Dom zdravlja

Vlada RH donirala općini Posušje 850.000 kn koji idu za osnovnu školu i Dom zdravlja

0
Vlada RH donirala općini Posušje 850.000 kn koji idu za osnovnu školu i Dom zdravlja

POSUŠJE – Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2017.godinu.

Općini Posušje dodijeljena su sredstva u u ukupnom iznosu od 850.000 kn. Za izgradnju vodovodnih instalacija i sanitarija u novoj osnovnoj školi fra Petar Bakula izdvojeno je 500 000 kn, a za rekonstrukciju grijanja u Domu zdravlja Posušje predviđen je iznos od 350 000 kn.

Napominjemo da su na novoj školi u tijeku radovi na vanjskoj fasadi koji bi trebali ubrzo završiti.

Nastavak je to dugogodišnje potpore Vlade RH za projekte i programe od interesa za hrvatski narod u općini Posušje.

Općina Posušje je poduzela niz aktivnosti kako bi rezultati ovog projekta bili u konačnici pozitivni. Djelatnici Jedinice za lokalni ekonomski razvoj Općine Posušje uspješno su kandidirali ovaj projekt ove godine prema Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Nakon što se projekt našao na užoj listi projekata koji su podložni za sufinanciranje uslijedila je terenska posjeta povjerenstva Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske lokaciji osnovne škole fra Petra Bakule kako bi se objasnila važnost dovršetka izgradnje osnovne škole iz razloga što je postojeća Osnovna škola Ivana Mažuranića, najveća osnovna škola u Bosni i Hercegovini, prenapučena.

Općina Posušje