Vlada Federacije BiH danas je, u cilju osiguranja sigurnosti građana, prometa putnika i roba i neometanih ekonomsko-financijskih tokova, zabranila blokadu svih autoputeva, regionalnih i magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH.

Vlada traži da ministarstva unutrašnjih poslova županija, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlaštenjima, ne izdaju odobrenja za okupljanje pravnim i fizičkim osobama ukoliko procijene da će to dovesti do ugrožavanja sigurnosti građana, prometa putnika i roba ili ometati ekonomsko-financijske tokove.

Od županijskih MUP-ova je zatraženo i da na području svojih županija odrede adekvatna mjesta predviđena za okupljanja građana i pravnih subjekata, radi javnog izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa.

SirokiBrijeg.info