VIDEO: Održana posljednja sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg u ovom sazivu

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 38. sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg, ujedno i posljednja u ovom sazivu.

Na sjednici je bio nazočan 21 vijećnik, koji su većinom usvojili zapisnik s prethodne sjednice. Sjednica je zbog epidemije koronavirusa i epidemioloških mjera održana u kinu Borak.

Na dnevnom redu se našao i rebalans proračun za 2020. godinu. Prema prijedlogu koji je obrazložila pomoćnica gradonačelnika za financije Dijana Sesar, prihodi za ovu godinu manji su 613.200,00 KM i ukupno iznose 12.675.300,00 KM. Rashodi su manji za 845.500,00 i ukupno iznose 13.939.300,00 KM. Vijećnici su usvojili ove izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu.

Također, usvojena je i odluka o privremenom financiranju Grada Širokog Brijega za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. ožujka 2021. Ova Odluka vrijedi do donošenja proračuna. Proračun za iduću kalendarsku godinu usvojit će se u novom mandatu Gradskog vijeća.

Usvojena je Odluka o gubljenju statusa nekretnine u javnoj uporabi i rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Udruge za pokretanje izgradnje vodovoda Kočerin. Riječ je o parceli veličine 73m² na kojoj se nalazi crpna stanica za lokalni vodovod.

Na sjednici je vijećnicima prezentirana informacija o stanju komunalne infrastrukture. Riječ je o održavanju i rekonstrukciji lokalnih cesta na području grada. Također, vijećnici su informirani o početku radova na pročistaču koji su kasnili zbog federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje je trebalo odobriti centralni nadzor za sve projekte u FBiH koji su financirani iz WATSAN programa. U nastavku ove točke prezentirani su izvedeni radovi vodoopskrbe u pojedinim mjesnim zajednicama: Ljubotići, Dobrkovići, Knešpolje, Privalj, Kočerin…

Dnevni red današnje sjednice dopunjen je i točkom koja se odnosi na Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2020./2021. godini. Natječaj će biti naknadno raspisan sukladno pravilniku o dodjeli stipendija studentima Grada Širokog Brijega. Natječaj za dodjelu stipendija bit će objavljen na službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega (www.sirokibrijeg.ba), Radio postaji Široki Brijeg i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

Raspravu po svim točkama možete pogledati u priloženom videu.

Grad Široki Brijeg