VIDEO: OBRAZOVNI SUSTAV – Sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Širokog Brijega Vlade Marušića i Mire Kraljevića

Dana, 20.listopada 2020. godine u Hotelu park s početkom u 17,00 sati bilo je sučeljavanje kandidata za Gradonačelnika Širokog Brijeg, Vlade Marušića ispred hrvatskog saveza HRAST-HKDU, i aktualnog gradonačelnika Širokog Bijega Mire Kraljevića (HDZ BiH).

Nakon uvodnog predstavljanja kandidati su odgovarali na pitanja koja im je postavljao moderator sastanka ispred CCI (Centra civilnih inicijativa), a ticala su se 3 oblasti na koje su ukazali građani Širokog Brijega u anketi koja je prije nekoliko dana provedena u Širokom Brijegu od strane tog istog CCI.

Prvo pitanje se ticalo obrazovnog sustava, te planovi kandidata za Gradonačelnika Širokog Brijega u pogledu poboljšanja obrazovnog sustava u Širokom Brijegu.

Miro Kraljević je naglasio kako je Gradska uprava na čijem je čelu učinila mnogo u proteklom periodu na poboljšanju obrazovnog sustava, a poglavito u pogledu informatičke opremljenosti naših škola, premda je naglasio kako se uvijek može više i bolje. Kao prioritet je naveo izgradnju srednje strukovne škole u prostoru bivše duhanske stanice u Širokom Brijegu koja je sada u prostoru Gimnazije na Širokom Brijegu

Vlado Marušić je rekao kako ga je iznenadilo to što naša omladina na listi prioriteta Grada Širokog Brijega stavlja obrazovni sustav, što po njemu nije najprioritetnije pitanje jer po njemu ima mnogo važnijih pitanja od tog, no kako su naši mladi to pitanje stavili kao prioritetno osvrnuo se na njega.

Rekao je kako je obrazovni sustav kompleksno pitanje jer postoji predškolsko obrazovanje, osnovno školstvo, srednje obrazovanje te visoko obrazovanje i svako od tih područja je bremenito problemima. No, najvažnije od svega je kako je cjelokupni obrazovni sustav ŽZH preuzet od bivšeg jugo-komunističkog sustava u kojem učitelji, nastavno osoblje i profesori obaraju djecu na godinu, a on se zalaže za obrazovni sustav u kojemu niti jedno dijete ne može izgubiti školsku godinu po uzoru na mnoge Europske države, i gdje će ukoliko postane Gradonačelnik pokretati inicijative prema Ministarstvu obrazovanja, kulture i športa ŽZH koje je nadležno za obrazovni sustav u ŽZH za izmjenu tog obrazovnog sustava.

Vezano za izgradnju srednje strukovne škole u Širokom Brijegu apsolutno podržava takvu ideju jer je sadašnje stanje neodrživo, imajući u vidu kako su Gimnazija i SSŠ smještene u prostoru franjevačke Gimnazije na širokom Brijegu. Isto tako zalaže se za izgradnju športskih dvorana pored svake škole jer za potpuni psiho-fizički razvoj svakog djeteta potrebita športska dvorana u kojoj će djeca upražnjavati svoje tjelesne aktivnosti, i gdje za izgradnju takvih dvorana nisu potrebita velika financijska sredstva, a namjena športske dvorane se može iskoristiti i za druge kulturne aktivnosti (održavanje koncerata, priredbi, izložbi i sl.).

Sadašnje dvije športske dvorane u I i II Osnovnoj školi, te jedna pored Gimnazije na Širokom Brijegu nisu dovoljne za Grad Široki Brijeg i njihove MZ.

Moderator sastanka je postavio pitanje obojici kandidata koje je dobio putem facebooka a tiču se izgradnje športske dvorane na Kočerinu.

Miro Kraljević je rekao kako podržava izgradnju te dvorane za koju odavno postoji projekt no ona nije izgrađena jer postoje neki imovinsko-pravni odnosi koje treba riješiti, ali se nada kako će se to uskoro riješiti.

Vlado Marušić je na isto pitanje odgovorio kako je već u prethodnom izlaganju rekao kako su športske dvorane potrebite, pa tako i ova na Kočerinu. A što se tiče neriješenih imovinsko-pravnih odnosa u svezi te škole rekao je kako se upravo u njegovim programskim načelima nalazi i točka u kojoj se zalaže za transparentnost i funkcionalnost rada Gradske uprave u kojoj se zahtjevi za izdavanje svih dozvola moraju maksimalno skratiti kako bi gradska uprava bila funkcionalna i racionalna, te će on ukoliko postane Gradonačelnik riješiti to pitanje imovinsko pravih odnosa u svezi izgradnje športske dvorane na Kočerinu.

Ana Kvesić / SirokiBrijeg.info