VIDEO: Ljubuški pokreće postupak proglašenja općine Ljubuški gradom Ljubuški

Ljubuški pokreće postupak proglašenja općine Ljubuški gradom Ljubuški. To je najzanimljivija i svakako veoma važna odluka koju su usvojili vijećnici na 10. sjednici OV-a Ljubuški. Oko toga su bili jedinstveni i većinska HDZ-ova vlast i oporba, a odluku donijeli jednoglasno nakon što je općinski načelnik Nevenko Barbarić iznio osnovne podatke i činjenice na kojima se temelji pokretanje postupka, a koje sadrži elaborat. Načelnik je istaknuo najvažnije povijesne, kulturne, arheološke, gospodarske, prometne i druge značajke i pokazatelje koji idu u prilog da Ljubuški službeno dobije položaj grada.

Razmatran je nacrt odluke o novčanoj potpori studentima u akademskoj 2017./2018. godini i jednoglasno usvojen zaključak da se za sljedeću sjednicu Općinskoga vijeća nacrt pripremi kao prijedlog. Konstatirano je da je naglasak stavljen na socijalnu stranu, da potporu dobiju studenti slabijeg imovinskog stanja, što treba odgovarajućim ispravama potkrijepiti i u čemu ne smije biti zloporaba. Dosta se, na trenutke i polemično, raspravljalo o izmjeni i dopuni odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP Parkovi, koje se odnose na upravljanje i održavanje hidromelioracijskih sustava (tj. vodonatapnih kanala) i čuvanje, održavanje i korištenje dobara kulturno-povijesne baštine na području općine Ljubuški.

Neovisna vijećnica Marija Herceg rekla je da ništa nije sporno što se tiče odluke, međutim sporno je to što se vijećnicima daje na izglasavanje bez svih potrebnih dokumenata na kojima se ona zasniva, a u ovom slučaju to je Statut JP Parkovi koji nije javno poznat. Načelnik Barbarić naglasio je da će se na ovakav način vodonatapni sustav kvalitetnije održavati, da će se novčana sredstva osigurati iz općinskog proračuna i različitim donacijama, a što se tiče kulturne baštine očekuje se da će se ovakvim pristupom o njoj bolje skrbiti i ovo je pokušaj da se prvi put na tome organizirano radi.

Većinom glasova za, uz tri protiv i jednim suzdržanim, odluka je usvojena. Za razliku od glasovanja o toj odluci, vijećnici su jednoglasno usvojili izvješće o procijenjenoj šteti uzrokovanoj niskim temperaturama i mrazom na području općine Ljubuški u ukupnom iznosu od 4,929.513 konvertibilnih maraka.

Ljportal.com