Zdravstvena vijeća predstavljaju jedini mehanizam civilne kontrole nad sektorom zdravstva, a odgovorni za njihovu uspostavu su izravno općinski načelnici, odnosno, ministri zdravstva.

U kojoj mjeri je ovaj mehanizam zaživio u ŽZH? Koja općina se ove godine pridružila Širokom Brijegu i formirala zdravstveno vijeće , kao i tko su članovi tog vijeća? U kojoj općini se upravo ovih dana očekuje objava javnog poziva? Zašto ministar zdravstva ŽZH još uvijek nije ispunio zakonsku obvezu i formirao županijsko zdravstveno vijeće, kao i o kojim problemima se u protekloj godini raspravljalo na sjednicama Zdravstvenog vijeća Širokog Brijega?