Transparency International BiH danas je Sarajevu organizirao konferenciju pod nazivom “Jačanje korporativnog upravljanja javnih poduzeća u BiH kroz antikorupcijske programe”.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati analize o stanju javnih poduzeća u BiH, s posebnim fokusom na postojeće mehanizme za prevenciju i borbu protiv korupcije u javnim poduzećima u BiH.

Veleposlanik Nizozemske u Bosni i Hercegovini Reinout Vos u svom obraćanju kazao je da se “konferencija ne odnosi samo na borbu protiv korupcije, već i na budućnost ove zemlje”.

”Svi smo svjesni toga koliko je važna borba protiv korupcije u ovoj zemlji kao i koliko su važna javna poduzeća. Dobra i funkcionalna javna poduzeća su od izuzetnog značaja, međutim, korumpirana javna poduzeća predstavljaju problem. Nedavno smo bili svjedoci kako su velika javna poduzeća poput ‘Aluminija’ uništena upravo zbog korupcije. Također, imamo priliku vidjeti kako veliki broj mladih talentiranih ljudi odlazi iz ove zemlje, razočarani jer uviđaju ove probleme. Međutim, postoji nada. Imali smo priliku vidjeti šta Vlada Kantona Sarajevo radi u borbi protiv korupcije, naročito u oblasti javnih nabavki”, kazao je Vos.

Izvršna direktorica Transparency International BiH Ivana Korajlić rekla je da je zadnjih nekoliko godina TIBiH proveo više istraživanja vezana za rad javnih poduzeća, posebno se fokusirajući na transparentnost u radu, neovisnost u poslovanju, načinu procesa upravljanja, donošenju odluka te postojanju internih mehanizama za sprječavanje korupcije.

”Također, urađeno je istraživanje transparentnosti javnih poduzeća u BiH gdje smo pokušali rangirati javna poduzeća po tome koliko su transparentna, posebno kada govorimo o financijskom poslovanju. Konstatirali smo da imamo problema s politizacijom, s potpuno poremećenim načinom izbora javnih poduzeća, što nadzornih odbora što samih direktora, do toga da nema internih kapaciteta, kontrola, osnovnih mehanizama da se spriječi bilo kakva zloupotreba i korupcija”, kazala je Korajlić.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić kazao je da korupcija u javnim poduzećima nije zanemariva.

”Prema prijavama koje smo zaprimili u proteklim godinama situacija u javnim poduzećima uopće nije drugačija u odnosu na druge oblasti. S tim u vezi mi podržavamo uvođenje antikorupcijskih mehanizama kroz sustav antikorupcijskih programa te transparentno izvještavanje o javnim nabavkama i drugim segmentima u javnim poduzećima. Predstavnici Agencije u proteklom razdoblju sudjelovali su izradi priručnika za suzbijanje korupcije i izradi planova integriteta u javnim poduzećima. S tim u vezi dali smo podršku implementaciji određenih obuka u radu s javnim poduzećima. Cilj izrade ovih dokumenata jeste da se ukaže na osnovne principe i standarde borbe protiv korupcije te da se pomoću metodoloških alata bolje identificiraju radna mjesta koja mogu biti podložna korupciji”, kazao je Šabotić.

SirokiBrijeg.info