U četvrtak 28. svibnja 2020. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 55. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o isplati sredstava „Tekući prijenosi galerijama i muzejima: Humac, Široki Brijeg, Posušje i Hrvatska franjevačka arheološka zbirka „Sveti Stjepan Prvomučenik“ Gorica, iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o isplati sredstava „Tekući prijenosi knjižnicama“, iz Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o utvrđivanju liste javnih objekata u Županiji Zapadnohercegovačkoj za potrebe projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“.

Vlada je usvojila Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Plan i program rada Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Izvješće o radu Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije za 2019. godinu;

Plan rada Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije za 2020. godinu;

Izvješće o radu Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Izvješće o radu Županijskog zavoda za pravnu pomoć Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Izvješće o radu Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Plan i program rada Županijskog arhiva Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Izvješće o radu Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Izvješće o radu Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG za 2019. godinu;

Plan rada Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG za 2020. godinu;

Izvješće o radu Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Izvješće o radu Povjerenstva za prizive državne službe Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu te Godišnje izvješće o radu Stručnog povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja za 2019. godinu.

Vlada ŽZH