Uskoro kvalitetnija evidencija o nekretninama na području Širokog Brijega

U svrhu pružanja podrške razvoju održivog sustava registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, u studenom 2016. godine potpisan je Sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sustavnom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Grada Širokog Brijega za katastarske općine: Crne Lokve, Ljubotići i Knešpolje.

Za izvođača radova u ovom Projektu od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove odabrana je firma ” Geometrika d.o.o.” Grude.

Preuzimanjem podataka iz katastra zemljišta za k.o. Crne Lokve, Ljubotići i Knešpolje počela je realizacija potpisanog Sporazuma.

Navedenim projektom, za navedene tri katastarske općine u 2017.g. podatci katastarskog operata dostaviti će se Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Širokom Brijegu, koji će po službenoj dužnosti, u postupku javnog izlaganja raditi na uspostavi novih zemljišnih knjiga temeljenih na novoj izmjeri.

Završetkom ovog projekta građanima će biti omogućena kvalitetnija evidencija o nekretninama.

Pomoćnik Gradonačelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
mr. sc. Vjekoslav Draškić