UGP: Radara je previše U ŽZH, a prestrogim oduzimanjem vozačke dozvole, oduzima nam se pravo na rad!

POSUŠJE – U četvrtak, 6. travnja 2017., pod predsjedanjem predsjednika Ivana Šarića, održana je 12. sjednica Upravnog odbora Udruge gospodarstvenika Posušje.

Nakon pregleda događanja od prošle sjednice i usvajanja zapisnika s 10. i 11. sjednice, na Dnevnom redu je bilo financijsko izvješće za 2016. godinu. Rad Udruge financira se uplatom članarine njenih članova i u 2016. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima, kao i svih dosadašnjih godina.

Upravni odbor razgovarao je i o prijedlogu da se uputi inicijativa prema nadležnim institucijama u ŽZH da se drugačije propiše način isplate i refundacije nekih naknada.

Prijedlog Zavičajnog društva Posušje u Zagrebu da se kupe dvije narodne nošnje iz posuškog kraja te da se poklone Muzeju u Vukovaru, Upravni odbor je podržao i donio Odluku da članovi UGP-a sudjeluju s pedeset posto iznosa u nabavi istih.

Kriza u Agrokoru će se sigurno odraziti i na poslovanje Konzuma u BiH, koji je i do sada bio problematičan u ispunjavanju svojim obveza prema dobavljačima, a nakon ove krize taj problem će postati još izraženiji. Realno je za očekivati da će dobavljači širom BiH, između kojih je i značajan broj gospodarstvenika iz Posušja, imati velike financijske gubitke zbog ne mogućnosti naplate svojih potraživanja, ako ne dođe do hitne financijske konsolidacije ove tvrtke.

Na kraju sjednice članovi Upravnog odbora su razgovarali o problemima s kojima se susreću oni i njihovi vozači, po pitanju kazni za prekoračenje dopuštene brzine, koje dobivaju svakodnevno. Postalo je ne moguće voziti se cestama u našoj županiji, a posebice u Posušju, na čijem području je postavljeno čak 13 kućišta u kojima se nalaze radari za registriranje brzine kretanja motornih vozila. Ta kućišta su postavljena, najčešće, na mjestima koja se po važećih propisima u BiH ne smatraju opasnim mjestima, tkz. „crnim točkama“. Opasnim mjestom može se nazvati raskrižje ili odsječak ceste uz uvjet da udovoljavaju jednom od sljedeća tri kriterija:

ako se na kritičnoj lokaciji u prethodne 3 godine dogodilo 12 ili više prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama,

ako je u prethodne tri godine na promatranoj lokaciji evidentirano 15 ili više prometnih nesreća, bez obzira na posljedice,

ako su se na kritičnoj lokaciji, u prethodne 3 godine, dogodile tri ili više istovrsnih prometnih nesreća, u kojima su sudjelovale iste skupine sudionika, sa istim pravcima kretanja, na istim konfliktnim površinama i dr.

Naravno, svi mi smo za to da se sigurnost u cestovnom prometu podigne na višu razinu, jer je to zajednički interes svih nas koji tu živimo, a posebice naše djece, ali, isto tako, smatramo da se ta sigurnost neće postići isključivo prekomjernom kontrolom brzine i izricanjem prevelikih kazni. Uvjereni smo da je postavljanje ovako velikog broja kućišta, prije svega, u funkciji punjenja proračuna, a ne podizanja sigurnosti cestovnog prometa na višu razinu. Najveći problem nas i naših zaposlenika je u tome što i za relativno mala prekoračenja brzine ostajemo bez vozačke dozvole i na taj način nam se uskraćuje pravo na rad, kako nama tako i našim zaposlenicima, zaključak je Upravnog odbora.

UGP