U župi Kočerin odziv na Svete mise, u odnosu na broj vjernika, u porastu

ŠIROKI BRIJEG – Župa Kočerin 2015. godine ima dobre demografske pokazatelje. Više je krštenih nego umrlih. A u odnosu na 2014 godinu kršteno je 21 dijete više. Također je odziv na Svete mise, u odnosu na broj vjernika, u porastu.

Kršteno je 48 djece. Od toga 27 ženskih i 21 muških. U odnosu na 2014. godinu 21 dijete je više kršteno.

Umrlo je 39 osoba. Od toga 20 muških i 19 ženskih osoba. 2015. godine je 5 osoba manje pokopano nego 2014 godine.

Vjenčan je 21 bračni par! Dva para manje.

Pričešćeno je 40 djece.

Točan broj župljana će se objaviti nakon blagoslova kuća. 2014. godine u župi bilo 3.230

U prosjeku na nedjeljnim misama bude oko 1.600 vjernika.

Kocerin.info