Udruga oboljelih od dijabetesa GlucaGen iz Posušja, uspješno je realizirala projekt “Prevencija ovisnosti, izazov budućnosti” koji je realiziran uz financijsku potporu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Prezentacija, iako odrađena uz reducirani broj nazočnih zbog mjera koje su uveli, kako federalni tako i županijski stožer, u potpunosti je ispunila očekivanja nazočnih posjetitelja. Kako djece, tako i odraslih.

Stručni suradnici i članovi udruge, posjetiteljima su kvalitetno i stručno predočili statističke podatke, trendove i opasnosti. kojima su izložene osobe ovisne o raznim vidovima nekih od poroka. I pokrenula je novi projekt koji je pored vlastitih sredstava sufinanciran i sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Projekt “Ne ovisnosti”, usprkos epidemiološkoj situaciji koja je u dobrom dijelu reducirala mogućnosti i broj osoba koje su mogle nazočiti planiranim aktivnostima, ipak je uspješno prezentiran.

Iz udruge ističu da su glavni ciljevi projekta ispunjeni, a oni su: savjetodavni, informativni, zdravstveni i suportivni.

Simbolično, udruga je prezentaciju je odlučila održati 14. Studenog, na Svjetski dan šećerne bolesti.

“Projekt u čijoj realizaciji sam sudjelovala je bio jako dobra prigoda da, kako djeci tako i odraslima, pokažemo i ukažemo na opasnosti kojima su izloženi svakodnevno. Medicinski segment u ovoj problematici je jako bitan iz više razloga. Najčešći, poglavito u manjim sredinama, je nedostatak angažmana represivnog aparata te su time ugroženi svi, mlađa populacija i djeca najviše. Sa medicinskog gledišta svima je ukazano na moguće posljedice na zdravlje svih koji se nađu u paklu bilo koje vrste ovisnosti.”-za naš portal je izjavila sudionica u projektu, Daria Lukenda, inače medicinski radnik.

SirokiBrijeg.info