Tri ponude za projektiranje i izgradnju pročistača otpadnih voda u Širokom Brijegu

ŠIROKI BRIJEG – Tri ponuđača dostavila su ponude prigodom današnjeg javnog otvaranja financijskog dijela ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za projektiranje i izgradnju pročistača otpadnih voda u Širokom Brijegu.

To su Hering GIS AQUA, Pfeiffer – Karkanias i Tempo Vranica.

Nakon pregleda tehničkog dijela dokumentacije bit će odabran najbolji ponuđač na međunarodnom javnom natječaju za spomenuti projekt.

Radio Široki Brijeg