Tisuće vozača iz Bosne i Hercegovine traže da Vijeće ministara BiH ukine monopol širokobriješke škole „Centar za obrazovanje“, koja jedina u BiH verificira diplome za međunarodni promet, vijest je koja još uvijek okupira bh. javnost, piše Patria.

Da su se dogodile nezakonite radnje u vezi pravilnika, javnih ovlaštenja i uplate novca za licence vozača moglo se čuti i na jednoj od sjednica Parlamenta BiH kada je poslanik Amir Fazlić postavio poslaničko pitanje zamjeniku ministra prometa i komunikacija Saši Dalipagiću (HDZ) u vezi s ovom problematikom, a ovaj ustvrdio da nije dobro čuo!?

No, izvori Patrie koji su im dostavili i svu dokumentaciju tvrde da organizirana grupa Ministarstva je odgovorna za pripremu i donošenje (2011. godine) Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza.

– Sve je urađeno smišljeno i planski a odgovorni su državni službenici Zoran Andrić, pomoćnik ministra, Igor Pejić, v.d. tajnika jer su pripremili, a ministar Rudo Vidović je, krajem 2011. suprotno članu 5. i članu 47. Zakona o cestovnom prevozu donio Pravilnik.

Pravilnikom su regulirane oblasti za koje ministar nije ovlašten Zakonom, niti su te oblasti uopće regulirane Zakonom, a što se odnosi na kvalifikacijske kartice vozača, objavljivanje javnog poziva za izbor tijela koja će provoditi stručno osposobljavanje upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, izdavanje odobrenja za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača, povjeravanje (dodjela) javnih ovlaštenja, donošenje cjenovnika stručnog osposobljavanja i ispita upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu i određivanju uplatnih računa – upozorava izvor Patrije.

Dalje, odgovornost se ogleda u nezakonitom objavljivanju Javnog poziva za izbor tijela koja će provoditi stručno osposobljavanje upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, jer Ministarstvo nije nadležno za oblast obrazovanja, niti se u objavljenom javnom pozivu, Ministarstvo poziva na bilo koju zakonom predviđenu mogućnost za izbor tijela za povjeravanje javnih ovlaštenja.

Odgovornost se sastoji i u izdavanju Odobrenja za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača od 23.11.2011. godine, jer je ovo odobrenje izdano (Rudo Vidović, ministar) suprotno Zakonu o upravi, te izvan nadležnosti Ministarstva propisanih članom 10. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH.

Zatim, u povjeravanju javnog ovlaštenja, jer je Srednjoj strukovnoj školi s pravom javnosti “Centar za obrazovanje” Široki Brijeg povjereno javno ovlaštenje na osnovu člana 17. Pravilnika i Odobrenja, potpisivanjem Ugovora o obavljanju poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu broj od 05.01.2012. godine, suprotno članu 5. i članu 47. Zakona, zatim članu 9. i 22. Zakona o upravi, te izvan nadležnosti Ministarstva propisanih članom 10. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH.

nikadnijekasno18217

Sve ovo navodi se u mišljenju ministra Bariše Čolaka a dokument je u posjedu Patrije.

Odgovornost je vezana i za donošenje Cjenovnika stručnog osposobljavanja i ispita upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu od 31.01.2012. godine, a prijedlog su uradili Zoran Andrić, pomoćnik ministra i Igor Pejić, v.d. tajnika, a donio Rudo Vidović, ministar.

Posebno je pitanje o raspodjeli sredstava, jer je njihovo postupanje suprotno Zakona o upravi, te Zakonu o administrativnim taksama i Zakonu o financiranju institucija BiH. Ovakvo mišljenje dao je nekadašnji ministar Nikola Špirić, a na zahtjev ministra Damira Hadžića.

Trebat će se razotkriti i način prikupljanja prihoda, jer su ukupna financijska sredstva (procjena 3,5-4,0 milijuna KM) prikupljena na račun institucije sa javnim ovlaštenjem (Srednja strukovna škola s pravom javnosti “Centar za obrazovanje” Široki Brijeg), a prema Zakonu o upravi prihodi institucija sa javnim ovlaštenjem čine sredstva Budžeta.

NAP.ba