Toni Kraljević: Smanjili smo dug ŽZH skoro za 26 milijuna KM!

Za doprinose i porez na dohodak za djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova u razdoblju od 1. siječnja 2015. do danas (razdoblje od 29 mjeseci) iz proračuna Zapadnohercegovačke županije uplaćeno je 9,898.820,69 KM.

Prema podacima iz Ministarstva financija ZHŽ-a, u spomenutom razdoblju za tekuće obveze za mirovinsko i invalidsko osiguranje uplaćen je iznos od 6,253.086,52 KM, za obveze za zdravstveno osiguranje 2,771.570,51 KM, obveze za osiguranje od nezaposlenosti 358.294,74 KM te obveze za porez na dohodak od 515.868,92 KM. Uz redovite uplate svih doprinosa, trenutačni saziv Vlade ZHŽ-a u svom je mandatu počeo i s uplatom duga iz ranijih godina, što su Večernjem listu potvrdili iz Zavoda MIO FBiH.

Riječ je o višemilijunskom iznosu koji je nastajao tijekom petnaestak godina, ali je generiranje duga posebno izraženo u razdoblju od 2006. do 2010. godine. Dug je opterećivao funkcioniranje županije, onemogućavao normalan odlazak u mirovinu proračunskim korisnicima te je u jednom trenutku prijetio i blokadom računa.

Prema izvješću o izvršenju proračuna ZHŽ-a za razdoblje od 1. siječnja di 31. prosinca 2016., stanje ukupnih obveza ZHŽ-a na dan 31. prosinca 2016. iznosilo je 55,951.463,80 KM. “U odnosu na stanje obveza ZHŽ-a na dan 31. prosinca 2015. manje su za 21,011.904,45 KM ili 27%. Ako se tome doda iznos od 4,770.859,82 KM, za koliko su dodatno smanjene obveze u dosadašnjem dijelu proračunske 2017., dolazimo do ukupnog iznosa smanjenih obveza u odnosu na 2015. od 25,782.764,27 KM”, ističe ministar financija ZHŽ-a Toni Kraljević.

Trenutačno stanje ukupnih obveza ZHŽ-a iznosi 51,180.603,98 KM. Kada je riječ o samim djelatnicima MUP-a, u nešto više od dvije godine, uz redovito izmirenje tekućih obveza, uplaćeno je i gotovo 2,5 milijuna KM starog duga. “Mjesečni iznos obveza prema doprinosima na plaće i iz njih i porezu za djelatnike MUP-a tijekom 2015., 2016. i 2017. iznosi oko 260.000 KM. Za razdoblje od 1. siječnja 2015. do danas uplaćen je iznos od 9,898.820,69 KM, što je više za oko 2,340.000 KM od iznosa potrebnog za doprinose i poreze za isplaćene plaće u navedenim godinama, a koji iznos je uplaćen tijekom 2015., 2016. i 2017. za podmirenje dijela duga s osnove doprinosa i poreza iz ranijih godina”, navode iz Ministarstva financija ZHŽ-a.

Napomenuli su i na činjenicu da su tijekom 2015., 2016. i 2017. za sve zaposlenike MUP-a, kako su stjecali uvjete za mirovinu, tako i vršene uplate (pojedinačno po zahtjevima MUP-a) za sve dužne doprinose i poreze iz ranijih godina kako bi mogli ostvariti svoja prava u vezi s umirovljenjem te je po toj osnovi uplaćeno oko 800.000 KM, koji je iznos sadržan u ukupnim uplatama u predmetnom razdoblju.

Valja istaknuti i činjenicu kako je ZHŽ prošlu, 2016. godinu prvi put završio bez kreditnoga zaduženja, ostvarivši simboličan suficit od 58.236 KM, što potvrđuje realno planiranje proračuna. Navedenom treba dodati i kako su u ovogodišnjem proračunu rashodi i izdaci smanjeni za gotovo milijun KM (točnije 979.123 KM).

Marija Medić Bošnjak / Vecernji.ba