Svjetski dan zdravlja pod motom „Zdravlje za sve“

Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. travnja svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kako bi se izgradila svijest o određenoj temi koja je vezana za zdravlje, čime bi se skrenula pažnja na prioritetna područja koja su briga Svjetske zdravstvene organizacije.

Ove godine, Svjetski dan zdravlja obilježava se pod globalnom temom: Zdravstvene usluge: Za svakoga, svugdje, i sloganom „Zdravlje za sve“.

Pristup neophodnim zdravstvenim uslugama i financijskoj zaštiti ne samo da poboljšava zdravstveno stanje stanovništva i produžuje životni vijek, već i štiti od razvoja epidemija, smanjuje siromaštvo, stvara nova radna mjesta, povećava ekonomski razvoj i utječe na ravnopravnost spolova.

Najmanje polovina svjetske populacije još uvijek nema potpuno pokrivene osnovne zdravstvene usluge. Oko 100 milijuna ljudi dolazi u stanje „ekstemnog siromaštva“ (dnevni prihod domaćinstva iznosi 1,90 dolara – 3,23 KM ili manje), jer su primorani plaćati zdravstvene usluge. Skoro 12% svjetske populacije (800 milijuna ljudi) troši najmanje 10% kućnog proračuna na troškove zdravstvenih usluga.

Sve države članice UN-a su se složile da će do 2030. godine, kao dio Održivih ciljeva razvoja, postići univerzalno zdravstveno osiguranje.

Izvod iz Strategije SZO „Zdravlje za sve“

Strateški dokument nazvan „Zdravlje 21“ odgovor je Europske regije na izazove globalne strategije „Zdravlje za sve“ i kao takav određuje okvire za akciju za zdravlje regije u cjelini, služeći pri tome i kao nadahnuće za uobličavanje ciljeva zdravstvene politike na nacionalnoj i lokalnoj razini. Jedini je trajni cilj postići puni potencijal zdravlja za sve.

Dva su cilja najvažnija:

unaprijediti i očuvati zdravlje tijekom cjelokupnog ljudskog života i

smanjiti učestalost vodećih bolesti i povreda današnjice, te ublažiti njima uzrokovanu patnju.

Vrijednosni principi na kojima počiva strategija „Zdravlje 21“ su:

zdravlje jest temeljno ljudsko pravo,

za postizanje ciljeva nužna je pravičnost i solidarnost unutar i između zemalja i njihovih žitelja,

ostvarivanje ciljeva zahtijeva aktivno sudjelovanje kao i odgovornost prema stalnom razvoju zdravlja kako pojedinaca, tako i grupa, institucija i zajednica u cjelini.

Strategija je uobličena u 21 cilj za zdravlje za sve, koji iskazuju potrebe cjelokupne europske regije i predlažu akcije nužne za unapređenje situacije. Oni će predstavljati vrijednost prema kojoj će se mjeriti napredak u unaprjeđenju i očuvanju zdravlja te smanjivanju rizika.

Bosna i Hercegovina potpisala je prošle godine Sporazum s Europskom unijom u oblasti zdravstva čime je omogućen pristup fondovima Europske unije različitim institucijama, a putem projekata moguće je povući značajna sredstava. Kako bismo dostigli ciljeve SZO potreban je veći angažman svih vlasti u zdravstvu, a na tom putu i Crveni križ spreman je biti snažna podrška.

Crveni križ ŽZH