Svi branitelji moraju imati zdravstveno osiguranje i liječenje, a za što novac moraju osigurati županije

Do sada je sedam županijskih skupština dostavilo Federalnom ministarstvu za braniteljska pitanja svoja mišljenja o Prednacrtu zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, a Prednacrt su dobili 9. lipnja.

Prema riječima Salke Bukvarevića, federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata, najviše ozbiljnih primjedbi je prema stavci da svi branitelji moraju imati zdravstveno osiguranje i liječenje, a za što novac moraju osigurati županije, piše Faktor.

– Većina županija podržava predloženi Prednacrt zakona o demobiliziranim braniteljima. Naravno ima prijedloga da se jasno definiraju neke stvari. Ima i ozbiljnih primjedbi. Naime, po ovom zakonu podijeljena je nadležnost na županije u Federaciju BiH. Ovim zakonom tražimo da se definira da svi branitelji imaju zdravstveno osiguranje i liječenje. Tu će biti vjerojatno osporavanja od određenih županija jer treba za to osigurati sredstva – naglašava Bukvarević.

Dodaje da će se 16. kolovoza kada će se održati sastanak Radne grupe, odnosno, Povjerenstva za izradu Nacrta zakona, razmatrati prijedlozi županijskih skupština.

– Do tada su dobrodošli prijedlozi ostalih županija kao i prijedlozi za proširenje Povjerensta. Nakon sastanka Povjerenstvo će dobiti vrlo kratak rok da pripremi Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji i proslijedi Vladi FBiH – rekao je za Faktor Bukvarević.

Podsjeća kako je još jedna od značajnih stavki budućeg zakona o pravima branitelja novčana naknada za najugroženije branitelje koja bi iznosila 25 posto od prosječne plaće u FBiH.

– Za to će se novac morati osigurati iz federalnog proračuna. Naše procjene su da je oko 1.000 branitelja koji nisu ostvarili nikakva prava i koji se nalaze u teškoj situaciji bez ikakvih primanja, a stariji su od 60 godina. Svaki od branitelja iz te kategorije će morati podnositi osobno zahtjev za ostvarenje tog prava – govori Bukvarević. Objašnjava da se na osnovu smanjenja broja korisnika RVI i osobnih i obiteljskih invalidnina, mogu osigurati odgovarajuća sredstva za ove branitelje.

Faktor.ba