ŠIROKI BRIJEG – Pod predsjedanjem Vinka Topića predsjednika Gradskog vijeća i uz nazočnost 23 od ukupno 25 vijećnika održana je 37. sjednica Gradskog vijeća Širokog Brijega.

Jednoglasno je usvojena odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Dječji vrtić „Trnoružica“ Široki Brijeg i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Dječji vrtić „Trnoružica“. Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Dalibor Markić ukratko je obrazložio sadržaje navedenih dokumenata.

Većinom glasova nazočnih vijećnika usvojeno je izvješće o radu Gradonačelnika i Službi za upravu za 2015. godinu. Izvješće je obrazložio gradonačelnik Miro Kraljević pohvalivši rad Službi za upravu, te se osvrnuo i na izradu dva veoma važna dokumenta za Grad Široki Brijeg Prostornog plana i Strategije razvitka Grada Širokog Brijega. Kristijan Crnjac vijećnik HSP-a dr. Ante Starčević BiH uputio je pitanje pomoćnici gradonačelnika za branitelje iz Domovinskog rata u vezi obustave isplate invalidnina tražeći obrazloženje. Pomoćnica gradonačelnika Radojka Pušić je odgovorila da se svih 68 korisnika invalidnine kojima je obustavljena isplata nalazi na obnovi postupka u Sarajevu. „U našoj službi uglavnom se radi o evidenciji, te mi ne možemo nikoga uvoditi niti izvoditi iz prava“, odgovorio je gradonačelnik Kraljević na pitanje vijećnika Crnjca.

Usvojeno je izvješće o izvršenju Proračuna Grada Širokog Brijega od 1.1.2015. do 31.12.2015. godinu u iznosu 9.824.562,70 KM. Izvješće je obrazložio Mate Zadro pomoćnik gradonačelnika za financije koji je između ostalog istaknuo da je porez na dohodak, koji čini 40,2 % od ukupnih poreza, izvršen sa 100,17 indeksna poena, a PDV 99,97 %, koji čini 49,32 % od ukupnih poreza, u odnosu na plan.

Usvojeno je izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Široki Brijeg za 2015. godinu.

Usvojena su izvješća JU Centar za socijalni rad, JU Hrvatski kulturni dom i JU Narodna knjižnica za 2015. godinu, a koja su podnijeli ravnatelji. Usvojeno je i izvješće Vatrogasnog društva za 2015.

Podnesena su i izvješća o radu Crvenog križa i Športskog saveza Grada Širokog Brijega za 2014. i 2015.godinu, te su ista i usvojena.

Usvojeno je i izvješće o radu Gradskog izbornog povjerenstva za 2015. godinu.

Grad Široki Brijeg