SLUČAJ LIJANOVIĆ & Co: Višemilijunski iznosi povrata robe otišli na roštiljade i degustacije, usput nestali dokumenti!

Na suđenju za organizirani kriminal, pranje novca i poreze utaje, vještak financijske struke je rekao da su utvrđene obaveze optuženih pravnih osoba, i nekih koje optužnica ne tretira, veće od tri milijuna konvertibilnih maraka.

Vještak Šerif Isović je naveo da je nalaz i mišljenje sačinio po naredbi Tužiteljstva BiH, a predmet vještačenja su mu bile firme “Lijanovići”, “MI-MO”, “Farmer” , “Farmko” i “Optimum”, koje optužnica tereti za neplaćanje poreza, te “ZDI Produkt” i “Laktat”. Pri sačinjavanju nalaza, vještak je kazao da se koristio dokumentacijom Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) te ugovorima o iznajmljivanju i bankovnim izvodima.

Za firme “MI-MO” i “Farmer”, Isović je, između ostalog, naveo da su postupale suprotno zakonu jer nisu čuvale poslovne knjige i dokumentaciju, koja u ovim pravnim osobama nije postojala, a prema izjavama koje su imali uposlenici UIO-a BiH, ili je nestala ili je uništena. Prema podacima koje je imao, kako je rekao Isović, utvrđene obaveze pravnih osoba koje je vještačio procjenjuje na preko tri milijuna konvertibilnih maraka.

U nekim firmama, prema nalazu i mišljenju Isovića, dolazilo je i do prinudne naplate, ali je naplaćivan manji iznos. Neke od firmi su imale i preplaćenog poreza, te im je UIO vratio određene iznose. Vještak je naveo i da je najveći dio vraćen firmi “Farmer”.

“Na osnovu dokumentacije koja mi je bila na raspolaganju, nisam mogao zaključiti da se radilo o neosnovanom povratu”, kazao je vještak.

Vještak se osvrnuo i na dokumentaciju iz firme “Farmko” o povratu robe u proizvodnju, za što, po njemu, nema dokaza, te je roba tretirana kao manjak.

“Povrat robe u proizvodnju je knjižen samo financijski, ali uz tu dokumentaciju nema priloga da se utvrdi stvarni povrat, zbog čega to nije vjerodostojan dokument”, dodao je vještak.

Spomenuo je i višemilijunski iznos, koji je, prema njegovom mišljenju, mogao biti izvučen iz firmi.

“Mogao je biti izvučen. Roba je predstavljana kao manjak, kao povrat u proizvodnju, te za roštiljade i degustacije. Ali te robe nema, kao ni dokaza šta je bilo s njom. Moje je mišljenje da je prodata i da je za nju uzet novac koji se nije našao u firmi”, istakao je vještak na upit tužitelja da pojasni kako je taj iznos mogao biti izvučen iz firmi.

Pored firmi, optužnica tereti Jerku, Slavu i Jozu Ivankovića Lijanovića, Milorada Bahilja, Jozu Sliškovića, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakotu, Mirka Galića i Miroslava Čolaka da su, kao organizovana grupa, izbjegli da plate porez u iznosu od oko 200.000 konvertibilnih maraka (KM). Jerko, Slavo i Jozo Ivanković Lijanović i Čolak optuženi su i za pranje novca.

Analizom bankovnih računa i izvoda za optuženog Čolaka, vještak je utvrdio da je firmi “Farmer” s jednog od računa isplatio 1,8 milijuna KM na osnovu ugovora o zajmu, te da se pozivao da su to sredstva od prodaje dionica firme “Velmos” koje je prodao za 1,3 milijuna KM.

Vještak je dodao, između ostalog, i da je Slavo Ivanković Lijanović, na osnovu ugovora o zajmu, uplatio nešto više od 76.000 dolara, ali i da nema dokaza da je Čolak taj zajam vratio.

Nastavak suđenja je predviđen za 4. travanj, kada će vještaka unakrsno ispitati Obrane.

Detektor.ba