Na suđenju Jerku Ivankoviću Lijanoviću i još devetero optuženih koji se terete za organizirani kriminal, pranje novca i porezne utaje, vještakinja Obrane je kazala da firma “Lijanovići” nije imala nezakonitosti, propusta ili manjkavosti kod iskazanih prihoda.

Vještakinja financijske struke Kerima Prašljivić je pojasnila da je nalaz sačinila po nalogu Suda BiH sa zadatkom da utvrdi poslovanje firme “Lijanovići” s aspekta obračuna PDV-a za period od 2007. do 2012. godine, te je na raspolaganju imala dokumentaciju i Tužiteljstva i Obrane. Za svaku godinu je pojasnila da nije utvrdila nezakonitosti, propuste i manjkavosti kod iskazanih prihoda.

“Pravno lice nije imalo obaveze plaćanja PDV-a, što sam utvrdila uvidom u evidenciju Uprave za indirektno oporezivanje. Nisam utvrdila da postoje dodatne obaveze PDV-a osim onih koje su prijavljene”, istakla je Prašljivić.

Firma “Lijanovići” u periodu od 2007. do 2012. godine, kako je rekla vještakinja, ostvarila je višemilijunski prihod, a najveći su ostvareni za iznajmljivanje klaonice sa opremom, poslovnih prostora i ostalih nekretnina te licenci firmama “Farmer”, “Farmko” i “ZDI Produkt”.

“Sav PDV je prijavljen za najamnine poslovnih prostora i licenci. Ukupan promet nije samo najam prostora i licenci, nego i troškovi komunalnih usluga”, kazala je vještakinja te dodala kako nema ništa sporno u vezi sa zakupninama.

Jedino što je sporno primijetila, kako je rekla, bila je kontrola inspektora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) koji su utvrdili propust veći od 55.000 konvertibilnih maraka (KM), a nakon žalbe firme “Lijanovići” iznos je umanjen na nešto više od 45.000 KM. Uslijedila je nova žalba, rješenje je poništeno, a nakon ponovne kontrole UIO je utvrdio obavezu od 34.000 KM i pokrenut je prekršajni nalog, zbog čega su u Općinskom sudu u Širokom Brijegu odgovarali Slavo Ivanković Lijanović i pravno lice.

Prašljivić smatra da se radi o neznatnom iznosu za firmu koja je imala višemilijunske prihode.

Ona je dala i nalaz koji se odnosi na Jerka Ivankovića Lijanovića te kazala da je obradila novčana sredstva s računa otvorenih u četiri banke, kojima je optuženi raspolagao.

“Utvrdila sam da je Jerko imao porijeklo novca”, istakla je Prašljivić, te pojasnila da je novac na račune primao na osnovu plaća, naknada, rada u komisijama dok je bio ministar u Vladi Federacije BiH i naplata po osnovu štete od osiguravajućih društava.

Za neke od uplata fizičkih lica vještakinja je rekla kako je moguće da se radilo o pozajmicama, jer je na dokumentu samo navedeno “uplata“, kao i da je 1999. optuženi primio 1,4 milijuna maraka koje je ranije posudio firmi “Lijanovići”.

Optužnica tereti Jerka, Slavu i Jozu Ivankovića Lijanovića te Miroslava Čolaka za pranje novca, a Milorada Bahilja, Jozu Sliškovića, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakotu i Galića za neplaćanje poreza. Svima je na teret stavljen i organizirani kriminal, a pored njih za neplaćanje poreza se terete firme “Lijanovići”, “Mi-MO”, “Farmer”, “Farmko” i “Optimum”.

Tužitelj Ismet Šuškić je rekao da u cijelosti prigovara na nalaz vještakinje Prašljivić. Na pitanje tužioca da li je pozajmica od 1,4 milijuna maraka vraćena na račun ili u gotovini, svjedokinja nije mogla odgovoriti, kazavši da su se isplate tada, po zakonu, mogle vršiti na oba načina, kao i da su revizorski izvještaji koji se jedini trajno čuvaju dokaz koji je imala za pozajmicu.

Prašljivić je dodala da je Jerko Ivanković Lijanović mogao doći do novčanih sredstava, odnosno svog dijela dobiti, jer je suvlasnik pravnog lica.

Nastavak suđenja je 14. studenog.

Haris Rovčanin / Detektor.ba