Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom. Naime, Ustavni sud BiH ocijenio je kako je odredba čl. 18. d, st. 4. zakona neustavna i diskriminirajuća. Riječ je o odredbi po kojoj pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe ne može ostvariti osoba s invaliditetom koji je nastao nakon 65. godine života, a kod koje je, u skladu s mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, utvrđena potreba za korištenjem tog prava te da to pravo može biti ostvareno po županijskom zakonu.

Federalna Vlada prihvatila je informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2017., koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web-stranici Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i ratnih invalida.

Revizorski timovi su u drugom tromjesečju 2017. godine postupak kontrole okončali u ukupno 3985 predmeta. Od toga se 258 odnosi na korisnike prava na osobnu invalidninu, 855 predmeta na obiteljsku invalidninu, 2747 su predmeti korisnika koji su ostvarili pravo na mirovinu pod povoljnijim uvjetima, a 125 su predmeti korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovi dodijeljenoga najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja. U idućem razdoblju će kontrolom biti obuhvaćeno 6877 predmeta.

Kada je riječ o financijskim učincima, od 1. travnja do 30. lipnja 2017. su po osnovi osobne i obiteljske invalidnine isplaćene ukupno 70,460.328,24 KM, što je 2,497.171,77 KM manje od proračunom odobrene 72,957.500,01 KM. Po osnovi prava na mjesečni novčani dodatak isplaćeno je ukupno 3,835.790,55 KM, dok je za te namjene u proračunu bilo odobreno 4,374.999,99 KM, što je ušteda veća od 539.000 KM.

Vecernji.ba