SKANDAL U LJUBUŠKOM: JP Parkovi nezakonito crpili vodu, upitna valjanost računa za vodu koju su naplaćivali građanima!

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, rješavajući u drugostupanjskom postupku po žalbi JKP “Ljubuški” d.o.o. u stečaju, donio je rješenje kojim se usvaja žalba i uvažava zahtjev JKP “Ljubuški” d.o.o. u stečaju te ništavnim proglašava Rješenje Agencije za vodno područje Jadranskog mora kojim se JP “Parkovi” d.o.o. izdaje vodna dozvola za zahvatanje vode s izvorišta rijeke Vrioštice, za potrebe vodoopskrbe naselja na području općine Ljubuški, izvijestio je Ljubuski.net.

Navodi se kako izvršenje Rješenja datog JP “Parkovi” nije moguće obzirom da pravo po osnovu posjedovanja vodnog akta po istom osnovu posjeduje već druga osoba (JKP “Ljubuški” d.o.o. u stečaju), i da mu je to pravo dodijelilo isto tijelo (Agencija za vodno područje Jadranskog mora), kojem su ove činjenice poznate.

Dakle, rješenjem za vodnu dozvolu još uvijek raspolaže JKP “Ljubuški d.o.o. u stečaju.

Ranije se ovu vodnu dozvolu nasilnim putem pokušalo oduzeti od JKP Ljubuški, no zaključeno je kako su te aktivnosti bile suprotne odredbama Zakona o vodama te da nije postojao temelj za donošenje Rješenja kojim se vodna dozvola dala JP “Parkovi”.

U ovom predmetu je već tri puta poništeno Rješenje kojim se daje vodna dozvola JP “Parkovi” a da prvostupanjsko tijelo (Agencija za vodno područje Jadranskog mora), nije postupilo po uputama, čime je JKP Ljubuški dovelo u nepovoljnu poziciju da je pravo koje ono istovremeno posjeduje dodijeljeno drugoj osobi (JP “Parkovi”).

Postupajući na taj način prvostupanjsko tijelo, navodi se u obrazloženju, proizvodi pravnu nesigurnost, što je nedopustivo.

Neosporno je, navodi se, kako JP “Parkovi” želi ostvariti određena prava, međutim i u interesu tog društva je da ta prava budu na zakonu zasnovana i pribavljena u zakonom propisanom postupku, jer će samo na taj način biti zaštićeni njegovi interesi i izbjegnuti sudski sporovi.

Prema ovom pravomoćnom i konačnom rješenju, JP Parkovi nezakonito crpe vodu s izvora Vrioštica u Vitini, pa to može izazvati i druge posljedice koje mogu dovesti u pitanje valjanost računa za vodu koji se ispostavljaju građanima.

O ovome se sada svakako trebaju pozabaviti i nadležne inspekcije.

Ljubuski.net